Obsah

Cítím poptávku po slušné konzervativní politice

Marek Výborný je poslancem teprve jedno funkční období, ale záhy vyrostl mezi nejvýznamnější tváře KDU-ČSL. Někdejší ředitel gymnázia v Pardubicích  stojí za návrhem ústavního zakotvení manželství jako svazku muže a ženy a je jedním ze tří kandidátů na nového předsedu  KDU-ČSL na volebním sjezdu 29-. 30. března 2019 v Brně.

Číst dál...

Jak se z muže stane žena, třetí pohlaví a zase muž

Jamie Shupe se stal prvním soudně uznaným „nebinárním člověkem“ v USA. Tedy člověkem, který není ani mužem, ani ženou.  Napsal o tom tehdy do New York Times s tím, že vyměnil „privilegium být bílým mužem“ za to, že se stal příslušníkem „jedné z nejvíc nenáviděných menšin.“ Oregonský soudce mu tehdy v bleskovém několikaminutovém řízení umožnil, aby se jako první zapsal nikoliv jako muž či žena, ale jako třetí pohlaví (nyní je to možné už v jedenácti státech USA, pokrok je rychlý…). Jamie Shae se stal LGBT celebritou č. 1. Jedna LGBT skupina mu pak zajistila i změnu v rodném listě. Opět jako prvnímu v USA.  Nyní zjistil, že je opravdu muž a že se stal obětí mlčení psychologů a lékařů, kteří ze strachu před transgenderovou lobby ignorovali jeho psychické problémy a vycházeli vstříc všem jeho rozmarům.

Číst dál...

Pět spravedlivých?

Pět českých intelektuálů se inspirovalo svými evropskými kolegy a sepsalo manifest. Proevropský samozřejmě. Řada z nich už několikátý. Mají strach, že se tradiční členové Evropské unie začínají obávat, zda rozšíření Unie o naše země nebylo ukvapené a předčasné. Protože v zemích Visegradu bují nacionální šovinismus, roste antisemitismus, vliv extrémní pravice, zastrašují se voliči a probíhá otevřené pohrdání tradicí mnohonárodní Evropy a otevřených evropských společností. A využívá toho Rusko a Čína.  Manifest končí emotivní výzvou: „Neničme si Visegrádem to, nač jsme mnoho generací nedosáhli – členství v klubu evropských liberálních demokracií.“ Podepsáni Fedor Gál, Jan Urban, Michael Kocáb, Jan Ruml a Ivan Gabal. Chybí mi tam snad jen Tomáš Halík…

Číst dál...

Takový (ne)povedený politik

Výzva k odchodu Václava Klause jr. z poslaneckého klubu ODS kvůli ne zrovna povedenému přirovnání Poslanecké sněmovny při projednávání evropské legislativy k židovskému výboru je přelomem v dosud raketové kariéře politika, který si dokázal vybudovat bezprecedentní fanouškovskou základnu, ale který byl zároveň vždy sám sobě největším nepřítelem.

Číst dál...

Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku

V posledních měsících u nás v Česku vrcholí několik útoků na člověka, rodinu a církev. Pokud jde o člověka a rodinu, jsou to snahy rozbít identitu člověka jako muže a ženy, které pramení z ideologie (či líbivěji označeno jako teorie) genderu nebo přesněji z jejích radikálnějších forem. Vychází však také z ideologie homosexualismu, která dělá z něčeho tak velmi osobního, jako je lidská i tělesná přitažlivost, politické téma. Mám přirozeně na mysli snahu zavést homosexuální „manželství“ včetně adopcí dětí těmito páry.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.