Obsah

Rok 1938 v Československu – mnichovská zrada, nebo pražský krach?

Na jaře 2019 jsem vydal vlastním nákladem aktualizovanou a rozšířenou verzi mojí historické eseje prezentované poprvé v letech 2008 a 2009 v několika tištěných a internetových časopisech (např. RC Monitor, 22.9.2009) – nyní ve formě komplexněji pojaté stejnojmenné monografie Mnichovská zrada, nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v září 1938 (Nakladatelství Dílo*), Kladno 2019, 245 stran, cena 250,-Kč).

V této právě vydané knize je k základnímu textu připojeno několik důležitých a přehledných souborů dokumentačních příloh – 1) dokumenty z roku 1938 dokládající záměry Sudetoněmecké strany, ale i odlišné cíle sudetoněmeckých sociálních demokratů a křesťanských demokratů; 2) dokumenty týkající se života sociálního demokrata Jaromíra Nečase včetně plného znění jeho zprávy o tajné misi do Paříže v polovině září 1938, kterou podnikl na přání prezidenta E. Beneše a jejímž cílem bylo tajně nabídnout Adolfu Hitlerovi část československého příhraničního území; 3) soubor diplomatických dokumentů týkajících se mezinárodních aspektů československo-sudetoněmecké krize v září 1938 doplněný o deníkové záznamy generála Lva Prchaly a pozdější soukromou korespondenci E. Beneše; 4) výňatek z knihy slovenského historika profesora Róberta Letze objasňující situaci po mnichovské krizi a přechod Slovenska k Slováky dlouho marně očekávané samosprávě; 5) články významných publicistů a historiků (redaktora BBC Rudolfa Kopeckého, badatele Stanislava Bertona, politologa prof. Jana Třísky, historika prof. Josefa Kalvody) z českých exilových periodik po únoru 1948 na „mnichovské téma“.

Kniha dokládá vedle již známých, ale hlavním proudem české postkomunistké historiografie zamlčovaných případně bagatelizovaných, skutečností týkajících se fakticky velezrádného jednání E. Beneše v září 1938 také Benešovu zcela jednoznačnou politickou kompromitaci spojenou s „Nečasovou misí“ ze září 1938 i mnichovskými událostmi…

*) Zde také lze nalézt podrobné informace a případně knihu objednat.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.