Obsah

Adrenalin

„Je tady volno, jo?“ řekl a nevyčkav mé odpovědi, přisedl si. „Jo, pivo,“ řekl číšníkovi a převzal půllitr. „Tak co?“ obrátil se na mě.

Číst dál...

O odpuštění

Říkáme v církvi (a ostatně i mimo ni) velké množství věcí, aniž bychom mysleli na to, co říkáme. Například říkáme ve vyznání víry „věřím v hříchů odpuštění“. Sám jsem to říkal po několik let, než jsem se zeptal, proč to ve vyznání vůbec je. Na první pohled se zdá, jako by ani nemělo smysl takovou otázku pokládat. „Je-li někdo křesťanem,“ domníval jsem se, „samozřejmě věří v odpuštění hříchů. Nemusí se o tom mluvit.“ Ale lidé, kteří vyznání víry sestavovali, měli očividně za to, že tuto část naší víry si musíme připomínat, kdykoli přijdeme do kostela. A začal jsem si uvědomovat, že pokud jde o mě, měli pravdu. Věřit v odpuštění hříchů není ani zdaleka tak snadné, jak jsem si myslel. Skutečná víra v ně je něčím, co se velmi snadno vytratí, pokud jí nevěnujeme stálou pozornost.

Číst dál...

Evropská integrace jako úkol

Březnové KONZERVATIVNÍ LISTY přinesly text Mojmíra Hampla Unii schází společný „veřejný prostor“, polemizující s některými statěmi na téma „Co dál s EU?“ z únorových KL. Rád bych zde uvedl několik stručných poznámek, týkajících se zejména polemiky s mou statí Komu patří Emanuel Moravec.

Číst dál...

Možnost nesocialistické Evropy?

Mojmír Hampl ve svém článku Unii schází společný „veřejný prostor“ klade otázku, zda omezení státního zadlužování a omezení role státu v ekonomice na území naší země bude snazší v evropské federaci, než v rámci systému vícerychlostně kooperující Unie demokratických národních států. Nemyslím si ani jedno ani druhé.

Číst dál...

Dvě evropské otázky

V rámci naší debaty o perspektivách evropského sjednocování dovoluji si předložit dvě „evropské“ otázky. Každá z nich je primárně určena pro někoho jiného. Sám sobě si však obě kladu s podobnou intenzitou a odpovědi, které na ně nalézám, dávají svým způsobem protichůdné výsledky.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.