Obsah

Nemý pohľad

Kniha Neplánované je autobiografický príbeh Abby Johnsonovej, ktorá začala ešte ako študentka psychológie pracovať pre americkú spoločnosť Plánované rodičovstvo (Planned Parenthood). Neskôr sa stala úspešnou riaditeľkou jednej z ich kliník, na ktorej sa robili aj umelé potraty. Abby Johnsonová je portrétom mnohých z nás. I keď sa sama považovala za kresťanku, svoje rozhodnutia a vízie nikdy hlbšie neskúmala a neanalyzovala ich súlad s kresťanskými postojmi. Aj z tohto dôvodu nemala problém podstúpiť dva umelé potraty. Prvý preto, že ešte študovala a muž, s ktorým žila, nechcel ďalšie dieťa a druhý preto, že sa s týmto mužom rozvádzala. Toto všetko sa stalo ešte pred tým septembrovým dňom, keď Abby požiadali, aby asistovala pri umelom potrate pomocou ultrazvuku.

Kniha sa začína opisom práve tohto dňa. Vtedy si Abby uvedomila, na čom sa podieľala posledných osem rokov. „Studený vzduch vo vyšetrovni akoby moje pocity ešte väčšmi zmrazil. Oči som mala prikované na obraz tohto dokonale vyformovaného dieťatka a nemo som hľadela, ako sa na monitore zobrazilo niečo, čo predtým v maternici nebolo.“

Abby bola vždy proti umelým potratom v neskoršom štádiu tehotenstva, keď je dieťa schopné prežiť mimo maternice a na jej klinike sa takéto umelé potraty z technických dôvodov nerobili. Ale s umelými potratmi v prvej polovici tehotenstva problém nemala. A práve tento septembrový deň v roku 2009 sa stal zlomovým v jej živote. Uvedomila si, že to čo videla, nebol len zhluk buniek. „To, čo som ľudom vravela celé tie roky, to, čomu som verila a čo som učila a obraňovala, bola lož.“

Druhá časť knihy opisuje udalosti po tomto precitnutí. Prvá cesta Abby vedie do centrály pro-life hnutia, ktoré sa celé tie roky modlievalo pred jej klinikou. To, že tam zamierila, nebol dôsledok nejakej samozrejmej reakcie. Dôvodom bola jej viera v ich prijatie. Títo ľudia boli už predtým jej známi, ktorí ju – napriek jej pozícii – rešpektovali a boli k nej celý čas priateľskí a trpezliví. Diskutovali s ňou a nikdy ju neodsúdili. Naopak, celý čas sa pred klinikou modlili nielen za ženy, ktoré sa rozhodli pre potrat, ale aj za vedenie kliniky.

Nasledujúce obdobie bolo pre Abby veľmi ťažké, ale s podporou pro-life hnutia a jeho sympatizantov zvládla aj žalobu od spoločnosti Plánované rodičovstvo a vyhrala súdny spor. Abby tvrdí, že toto obvinenie bolo ďalšou súčasťou stratégie Plánovaného rodičovstva, ktorá umelo vytvára nepriateľov, aby si získala podporu a priazeň spoločnosti. V súčasnosti Abby spolupracuje s americkým pro-life hnutím a pomáha organizovať modlitby v rámci akcie 40 dní za život.

Príbeh Abby Johnsonovej nie je ohromujúci len pre zmenu postoja k otázke umelého potratu, ale aj preto, že jej cieľom nikdy nebolo páchať zlo, ani vtedy keď pracovala ako riaditeľka kliniky. Prácou pre kliniku Plánovaného rodičovstva sledovala dobro žien, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii a potrebovali pomoc. Viedla ju „ľútosť, súcit a túžba pomôcť ženám a urobiť svet lepším“. Tvrdí, že ciele ľudí na dvoch stranách barikády života nie sú tak diametrálne odlišné, ako si možno niektorí predstavujú. Zároveň však spomína aj zvrátenosti vo vedení spoločnosti Plánovaného rodičovstva, ktoré si začala uvedomovať ako riaditeľka kliniky nejaký čas pred zlomovým momentom v jej živote. Vtedy vedenie spoločnosti začalo naliehať na zvyšovanie počtu umelých potratov, aby mohlo finančne zabezpečovať chod kliník. Zároveň budovali kliniku, kde plánovali vykonávať umelé potraty v neskorom štádiu tehotenstva, ktoré boli výnosnejšie. Toto všetko boli veci, ktoré Abby znepokojovali a vtedy si začala uvedomovať, že ciele spoločnosti nie sú také čisté a pozitívne, ako jej ich na začiatku prezentovali.

Kniha Neplánované je zaujímavou sondou do života a fungovania spoločnosti Plánované rodičovstvo. Slabinou knihy je prílišné používanie náboženského jazyka v druhej časti knihy. Práve to z nej robí knihu určenú primárne pre veriaceho čitateľa, čo je svojim spôsobom veľká škoda. Vďaka tejto knihe však dokážeme oveľa lepšie pochopiť druhú stranu barikády a uvedomíme si, že najsilnejším nástrojom v boji za život je láska a modlitba.

Autorka členkou Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk. Publikováno v Revue IMPULZ 2/2012.Abby Johnsonová: Neplánované, ISBN 978-80-89487-17-2, vydal Kumran, 2012, www.kumran.sk

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.