Obsah

Vzali jsme si poučení z povodní?

Kolik nás ještě čeká povodňových katastrof, než začneme aplikovat známá systémová opatření v celé šíři problémů, které „velká voda“ přináší, ale stále ještě sebou nevzala do nenávratna? V praxi našich správních orgánů, i nás jednotlivců, stále převažuje podceňování těchto přírodních a civilizačních hrozeb. Běžná je ignorace dokonce i polovičatých řešení, která v důsledku obrovských škod na soukromém nebo veřejném majetku již byla přijata. A tak se dále staví nové domy v záplavových zónách. Realizují se pouze taková řešení, na kterých může někdo dobře vydělat formou předražených – a často i málo účinných – investičních opatření. Hlavní přece je, jako za komunistů, bojovat pouze s následky lidské činnosti v krajině, nikoliv s jejich příčinami. Řeky mimo sídla spoutáme mezi vysoké hráze a v obcích omezíme jejich rozliv do zastavěných oblastí drahými protipovodňovými stěnami, nebo jejich tok zpomalíme vysokými betonovými hrázemi přehrad na úkor velkých oblastí, které pak navždy skončí pod hladinou umělých jezer. Tyto drahé investice svou omezenou retenční schopností velké vody a její erozivní účinky stejně nezastaví. Voda tak sice rychle odteče, ale rozlije se až v německých, slovenských či polských rovinách, a to se nás přece netýká, škodí u sousedů…

Číst dál...

Jednoduchá řešení

Podle serveru Týden.cz (text ze 6. června 2013) hodlal (ex)ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) vyvlastňovat pozemky pro stavbu protipovodňových hrází. Tedy: pokud se obce nemohou na odkupu s vlastníky dohodnout, to dá rozum.

Není třeba polemizovat o tom, že protipovodňové bariéry mohou být někde stejně důležité, možná i důležitější, než (např.) dálnice. Přesto je panem Bendlem předvedený přístup ukázkou staré pravdy, totiž že každá složitá otázka má jednoduchou nesprávnou odpověď. A kromě toho, takový přístup si celkem snadno může získat přízeň veřejnosti – nebo alespoň té většiny, které se vyvlastňování nebude týkat... Navíc, takové budování protipovodňových hrází může být za jistých předpokladů skvělým kšeftem. Takže: samé výhody.

Číst dál...

Povodně – důsledek ztráty soudnosti a zdravého rozumu

Jako selský synek nezapomenu na tátu, jak na jaře obcházel pole s motykou a hráběmi a čistil stružky, aby voda mohla z pole odtékat. V krajině byly po katastru obce rozesety studánky, ze kterých se dalo pít. O senách a o žních se do studánek dával džbán s vodou okyselenou octem na uhašení žízně. Neexistovalo, aby v době mokra po deštích vjel sedlák s vozem do pole, to aby půdu neudusal. Kyprá půda s vysokým obsahem humusu byla zárukou dobré sklizně. Chlévský hnůj byl v těch dobách prakticky jediným hnojivem. Při podmítce a pak při hluboké orbě na podzim byla brázda plná žížal, za pluhem létala hejna racků.

Číst dál...

"Dezinformace“, nová kniha rekapitulující sovětskou kampaň vůči USA, Izraeli a katolické církvi

Bývalý rumunský generálplukovník Ion Mihai Pacepa v nové knize odhaluje, že islamistický protiamerický terorismus byl živen Sovětským svazem, s cílem škodit USA a Izraeli. Podle Pacepy v 70. letech KGB šířila promyšleně cílené dezinformace v muslimských zemích. Pacepa je nejvýše postavený důstojník výzvědné služby v rámci sovětského bloku, který kdy přeběhl na Západ. Byl šéfem rumunské tajné policie a výzvědné služby do doby, než v roce 1978 požádal o politický azyl v USA.

Číst dál...

Mocná síla uranu

Podle řecké mytologie byl Uran první bůh nebes, zrozený ze samotné pramáti bohyně Gaii, který se po počátečním chaosu zmocnil vlády nad zemí. Podle astrologie postmoderního hnutí New Age, jež v současnosti zachvacuje množství zejména mladých lidí, je planeta Uran patronem revoluce a vztahuje se ke zjevení nového cíle, s očekávaným vystupňováním do roku 2015. A podle suchých výpočtů jednoho z dnešních ekonomických odhadů příštího vývoje, se může stát vládcem světa držitel největšího množství stejnojmenného kovu.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.