Obsah

Presidenti? Od špatného k horšímu. Naše země potřebují krále!

Prvního presidenta ponechávám stranou. Ne, nepovažuji ani zdaleka poslance Říšské rady ve Vídni, profesora vídeňské university a zakladatele Československa TGM za nedotknutelnou modlu nepodléhající žádné kritice. A naštěstí v tom nejsem sám, kritické a objektivní analýzy jeho díla i střízlivý, věcný a nikoli jednostranně adorační postoj k První republice už naštěstí přestávají být všeobecným tabu. Nemohu však Masarykovi upřít značnou dávku noblesy, tak tragicky chybějící jeho nástupcům.

Číst dál...

Proč by měli konzervativci volit KDU-ČSL

Jsou otázky, které politika zaskočí, ale zase jiné, nad kterými pookřeje. Vaše otázka politika, který pracuje ve straně se skoro stoletou tradicí, samozřejmě potěší. Pracuji ve straně, která má za sebou bezprostřední skoro stoletou tradici. A navazuje na politickou tradici ještě starší. To u nás může říci už jen sociální demokracie. To znamená jen jediné, kdybychom neuměli odpovědět na otázky a problémy, které si kladlo už několik generací lidí, tak bychom tu nebyli. Můžeme to říci dokonce směle přes všechny naše chyby, protože kdyby základ nebyl silný a zdravý, naše lidské a politické slabosti by nás pohřbily.

Číst dál...

Proč má konzervativní člověk volit Svobodné

Za základní konzervativní hodnotu považují svobodní odpovědnost člověka za sebe a svoji rodinu. Stát musí existovat, má ale nechat lidem svobodu postarat se o jejich záležitosti.

Svobodní přicházejí na českou politickou scénu z přesvědčení, že z parlamentu prakticky vymizely síly, které by tyto hodnoty hájily.

Číst dál...

Blbec k večeři po česku

České politické spektrum svou fragmentací napravo od sociální demokracie připomíná v překlopené pravolevé podobě dobu zhruba před dvaceti lety. Ve snaze urvat v čase probíhající rekonstrukce českého stranického systému alespoň trochu moci pro sebe vznikly v minulých letech a měsících okolo mnohých ambiciózních jedinců nové politické formace, avšak vzhledem k neočekávanému dřívějšímu datu konání sněmovních voleb se jejich vůdci stali generály bez vojska. A tak jsou kvůli naplnění kandidátek vděčni takřka za kohokoliv, kdo je aspoň trochu známý či se může vykázat alespoň několika členy. Nastala nejhvězdnější hodina v existenci leckterých stran a straniček, o jejichž existenci mělo mnohdy potuchy jen několik insiderů. Už chybí jen novinové inzeráty k náboru kandidátů. Dokonce i autor tohoto textu dostal v půli srpna od severočeského regionálního hnutí Změna mailovou nabídku k možné kandidatuře v jeho dresu.

Číst dál...

Nervozita z výpadku vlády USA

V knize z roku 1944, s původním titulem Civitas Humana klade ekonom Wilhelm Roepke otázku, zda „někdy existoval takový nedostatek charakteru, tak málo občanské odvahy, tolik konformity a cynického oportunismu, tolik slabosti v kolenou jako za naší generace“. V roce 2013 můžeme odpovědět kladně, neboť jestliže se umožnilo nekontrolovatelné šíření komunismu po roce 1917 a národního socialismu po roce 1933, přispíváme do této směsi nepřehlédnutelně i my, s vlastní variací na toto téma. Amerika se hroutí pod tlakem režimu regulací a sociálního inženýrství, což nebylo plně pochopeno ani samotnými tak zvanými konzervativci. Důsledkem je další potápění naší vlády do bankrotu, zatímco není v silách naší společnosti cokoli podniknout. I pokusy Sněmovny reprezentantů se nutně ukáží jako marné, zejména za dané celkové mediální atmosféry.

Číst dál...

Další články...

  1. Věří si Západ?

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.