Obsah

Častý logický zkrat

Ono by to nestálo na řeč, kdyby to nebylo tak časté. Život prostě není laboratoř, nechová se jako pokus – nelze jej uskutečnit, pak se vrátit zpět, změnit některé podmínky, jiné ponechat a spustit jej znovu. Přesto, snad často nevědomky, i lidé, u kterých by to jeden nečekal, dělají na základě takového chybného náhledu dalekosáhlé závěry.

Typický příklad lze najít v textu (upraveného z originálu Ondřejem Šlechtou) „Rand Paul: nejsem izolacionista“ (Revue Politika, 10.9.2014): „Dnes čelíme více teroristickým skupinám, než v době po 11. září. Po tom, kolik obětí stály operace v Iráku a Afghánistánu, jak je možné, že žijeme v ještě nebezpečnějším světě, než před tím?“ Není, předpokládám sporu, že autor to myslí tak, že oněm operacím „vděčíme“ za ten ještě nebezpečnější svět...
Jenže, jak bylo řečeno výše, život není opakovatelný pokus – takže se nikdy nedozvíme, zda by bez těchto operací, bez těchto obětí, nebyl náš dnešní svět ještě nebezpečnější než dnes je, byť by na sebe nebezpečí patrně vzalo zcela jinou podobu. Osobně se domnívám, že ano – ale jsem si plně vědom toho, že se to přísně vzato dost dobře nedá nijak dokázat, je to pouze spekulace svého druhu... stejného druhu, jakou je spekulace v opačném gardu – totiž že tyto oběti, tyto operace byly zbytečné či dokonce kontraproduktivní.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.