Obsah

Vlci v rouše vlčím

 Pan Tomáš Pajonk v textu „K průjezdu Nočních vlků“ vášnivě hájí ústavnost a základní principy demokratického, právního státu. Tedy – domnívá se, že tak činí. Já se naopak domnívám, že principy demokratického, právního státu i ústavnost hájí ten, kdo trvá na tom, aby každý, tedy i Noční vlci, kterým byla či budou vydána víza pro vstup do Schengenského prostoru, dodržovali na území naší země české zákony.

Jedná se především o:

  1. Respektování zákona o provozu na pozemních komunikacích dle zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů – jestliže chtějí jet ve skupině a propagovat zjevně nějakou ideologii (vlajky, symboly), pak musejí mít souhlas se zvláštním užíváním pozemních komunikací dle § 25 zák. 13/1997; pokud takovéto povolení od silničního správního úřadu nemají / mít nebudou, musejí jet jednotlivě za sebou, a tak, jako kterýkoliv jiný účastník silničního provozu dodržovat předpisy (rychlost jízdy, neomezování a neohrožování ostatních, stav vozidel a pod). Pakliže by neměli zvláštní povolení a jeli ve skupině, navíc vybavení propagačními sděleními, jež nejsou součástí vozidla, páchají přestupek – dle § 42. V případě, kdy je spáchán přestupek, v momentě, že by bylo zjevné, že se vyhýbýbají zaplacení pokuty nebo přestupkovému řízení, mohou orgány PČR nebo CS požadovat úhradu kauce a dokonce zabránit v další jízdě - a to ve smyslu § 43. Požadavek ev. zákazu jízdy tedy vychází z nerespektování a nedodržování pravidel, nikoliv z nějakých diskriminačních pohnutek. Mají-li v pořádku vstupní víza, osobní doklady a své stroje, nechť projíždějí, ale jako každý jiný účastník silničního provozu !
  2. Respektování obecně závazných předpisů – podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv člověka. V momentě, kdy skupina Nočních vlků používá symboly spojení se zavrženíhodnou komunistickou ideologií (rudé pěticípé hvězdy, srpy, kladiva, portréty diktátora Stalina atd.), veřejně vyjadřuje své sympatie k SSSR, je důvodné podezření, že se dopouští dokonce trestného činu dle § 260 – § 261 zákona 140 /1961 Sb. (trestní zákon ve znění pozdějších předpisů). Platí tady, co výše: splní-li všechny náležitosti pro průjezd, nechť využívají komunikací v ČR, ale v momentě použití symbolů komunismu by měla přijít odpovídající sankce.

Zkusme se podívat na celou záležitost z druhé strany: máme být snad hluší a slepí, pokud někdo očividně odmítá respektovat české zákony a dokonce k této činosti nestoudně požaduje ještě policejní doprovod? Požadavek, aby v případě páchání přestupků a trestných činů kompetentní orgány konaly tak, jak se sluší a patří, samozřejmě lege artis, stejným metrem pro všechny, takový požadavek je logický i nutný. Mohl by se zdát nadbytečný – ale jak je vidět na reakcích, není tomu tak.

Málokdo z občanů této země nebo okolních zemí EU by si asi dovolil vytvořit skupinu vozidel, ověnčit ji vlajkami a vyrazit na komunikace, nemluvě o nepovolených úpravách vozidel a že by snad šlo o vlajky mající vztah k fašismu či komunismu, neboť mu je jasné, že pokud je v právním státě, asi by daleko nedojel.

Toliko tedy k tomu, že by snad byla tendence někomu bránit ve svobodném pohybu a omezovat jeho práva daná Ústavou. Opakuji, jde pouze o důsledné trvání na dodržování českých zákonů, přičemž v opačném případě je na místě očekávat odpovídající konání ze strany PČR.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.