Obsah

Hlasování o kvótách

Chtěl jsem něco poznamenat o jistém dopisu premiérovi. Vše podstatné už ale na toto téma napsal, a mnohem výmluvněji, Bohumil Doležal (Nespravedlivá a nesmyslná ,výzva osobností vládě’, 20.9.2015, echo24.cz). Poznamenám tedy něco alespoň k hlasování o „kvótách na uprchlíky“ – přesněji k tomu, že byli přehlasováni ti, kteří na tyto kvóty nechtěli přistoupit.

 

Zdánlivě odbočím: řada z opatření, která jsou produktem „Bruselu“ (v tom nejširším slova smyslu), se mi silně nelíbila a nelíbí. Za všechny můžu uvést třeba antidiskriminační zákon. Zrušil bych jej od minuty. Proti zcela bezuzdné kritice „Bruselu“ jsem však vždy stavěl pravdivý argument, že to i my sami... a hlavně a zejména my sami – a to hned ve trojím smyslu: jednak i my jsme „Brusel“; dále se pro „bruselské“ nápady vždy našel celý zástup našich vlastních velmi ochotných implementátorů a našla se vždy nějaká parlamentní většina, která daný nápad odhlasovala; a konečně naši vlastní politici nebyli lepší těch „bruselských“. Říkal jsem, že až bude naše vlastní posice lepší (tím mám na mysli blíže pravdě...) a najdou se tací, kteří se za ni postaví i proti názoru „Bruselu“, ukáže se. Taková konstelace doposud nenastala, a proto byla kritika „Bruselu“ jaksi věcně jalová.

Nebudu nyní hodnotit, zda odmítání „kvót na uprchlíky“ je či není blíže pravdě – lépe řečeno správnému přístupu k situaci, které čelíme. Pro to, k čemu chci dojít, jsou podstatné dva body: za prvé, velká část občanů České republiky se domnívá, že kvóty přijaty být nemají, troufám si odhadnout, že to bude podstatná většina občanů a že za tímto jejich přesvědčením je jak jistá racionální úvaha, tak vášeň... tedy rozumi i cit. A, za druhé, zdá se, že politická representace (pokud se nemýlím, většina koalice a podstatná část oposice) je v tomto se zmíněnou částí občanů zajedno a bude si za tím stát. Kdo se chce o tomto zdání přesvědčit, mohu mu doporučit diskusní pořad TV Prima Partie z uplynulého víkendu, ve kterém byli hlavními hosty pánové Michal Hašek (ČSSD) a Jan Zahradil (ODS).

Za této konstelace, budiž to řečeno bez obalu i bez ohledu na to, zda to považujeme za prospěšné či zhoubné: došlo tedy k přehlasování České republiky ve věci kvót... budou-li tyto následně opravdu aplikovány, je tím odstartován proces vystoupení naší země z Evropské unie (pokud tedy za několik let nebude EU existovat už jen na papíře...). Argument, kterým jsem vždy operoval, se de facto rozpadne: je zřejmé, že pro přijetí kvót by se dnes v Parlamentu České republiky žádná většina nenašla...

Kromě toho, pokud vláda nemá vůli se výsledku hlasování o kvótách vzepřít, domnívám se, že má jen jednu čestnou cestu: demisi.

Mezi tím proběhl další summit, na kterém se leadři zemí EU dohodli na jistém modelu ochrany vnějších hranic Schengenského prostoru. Je zbytečné spekulovat o tom, zda přijatý postup bude či nebude fungovat (je to spíše otázka vůle než čehokoli jiného...) – každopádně je to správný směr. Že je to celé postavené na hlavu ale ukazuje citát německé kancléřky Angely Merkelové: „Středeční rozhodnutí doplňuje, co přijali ministři vnitra v úterý.“ Přitom primární měla být samozřejmě dohoda o hranicích a kvóty měly být přiípadně řešeny jako doplněk, nejlépe až potom, co bude ověřeno, že ochrana vnějších hranic funguje a počet uprchlíků, o kterých má být řeč, je více méně daný. Nalézt konsensus, bez nějakého přehlasovávání, by bylo, nepochybuji, docela snadné. Ale dobrá, připusťme, že i pomýlený postup může náhodou vést k úspěchu... Bylo by to určitě skvělé. Ukáží-li se tedy přijatá opatření v krátkém čase jako účinná, pověst EU v naší zemi možná nakonec neskončí tak příšerně...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.