Obsah

Možnost, jak vlézt do rudé kazajky

Již dlouho se zkoumá, zda-li pan Babiš byl či nebyl spolupracovníkem komunistické státní bezpečnosti, zda-li měl Závazek k StB, stejně jako současný předseda KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny JUDr. Vojtěch Filip. Pan Babiš veškerá podobná nařčení popírá a tvrdí, že vše se v současnosti děje, aby byl diskreditován při volbách u občanů. Domnívám se, že jde o něco zcela jiného.

Lidé, kteří za normalizace byli vysíláni pracovat do ciziny, důvěru KSČ měli, ale do ciziny museli jet „čistí“. Na mnoha místech by příslušnost ke Komunistické straně vadila. Měli by obtíže s přijetím, s akreditací. V mnohých státech mají přímo rubriku, kde je odstavec s dotazem, zda-li jste členem Komunistické strany. Důležitější je, aby takový člověk byl schopný, aby v cizině obstál svými znalostmi, aktivitami. Aby ovládal jazyky, byl dobrým podnikatelem, uměl oslovovat a jednat s lidmi a byl v určitém oboru odborníkem.

Není pochyb, že takové vlastnosti panu Babišovi nejsou cizí. Potvrdil je nejenom v cizině, ale i u nás v České republice. Proto je u mnoha občanů oblíben. Tak proč by nemohl být zvolen a stát se třeba premiérem?

President Ronald Reagan, ještě jako president Asociace hollywoodských herců, vysvětloval a prosadil rezoluci zdůvodňující, proč členové Komunistické strany USA a jejich tajní spolupracovníci nemohou být funkcionáři tam, kde se rozhoduje. Rezoluce zněla: „Komunisté a jejich tajní spolupracovníci nemohou zastávat místa, kde se rozhoduje, protože mají závazek k této straně, závazek který převyšuje jejich ostatní úřední funkce a povinnosti“. Tehdy ji členové Asociace odhlasovali poměrem 1307 ku 157. Pan Babiš sám o sobě říká: Jsem jen podnikatel, uměl jsem si vydělat a o politiku jsem se nestaral, nespolupracoval jsem s nějakou politickou stranou.

Takový „apolitický“ podnikatel může coby premiér spolupracovat s kteroukoliv politickou stranou, i s Komunistickou, která v naší zemi požívá výhod demokratického systému. Její členové mají závazek, který převyšuje jejich případné jiné funkce, sliby, smlouvy či povinnosti. Komunistický ideolog pan Skála se v televizi nedávno vyjádřil: „Proti spolupráci s panem Babišem nejsme, ale budeme za to něco chtít. Na příklad vystoupení Česka z NATO.“

Když apolitický obchodník a podnikatel objeví ve spolupráci s nějakou stranou výhodné ekonomické podmínky pro stát, proč by na ně nepřistoupil?

Někteří lidé jsou imunní proti vosímu píchnutí. Jiní, jde-li o výhodný byznys, nemají skrupule a nestarají se, s kým jdou do holportu. Tváří se, že nevědí, že výhodný byznys může být zástěrka, aby se stát stal závislým nejen ekonomicky, ale i politicky, a později třeba nedobrovolným vazalem. Nemusí mít zájem vědět, co se za výhodami skrývá. Důležitá je pro něj výnosnost, ekonomické výhody pro občany a pro stát, který ekonomicky získá.

Ostatně takový podnikatel se může zeptat na názor české Poslanecké sněmovny. Ta se vyznamenala, když většinou 75% zvolila předsedu KSČM pana Filipa svým prvním místopředsedou. Anonymně. Zbylých 25% poslanců neprotestovalo, mlčelo, souhlasilo. Takže případný premiér – podnikatel nabídku od komunistické strany přijmout může. Sněmovna by souhlasila.

Převzato se souhlasem autora.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.