Obsah

Česká republika optikou SWOT

Strategická SWOT analýza umožňuje strukturovaný pohled na zkoumaný objekt. Tím je v tomto případě celá Česká republika. Silné a slabé stránky jsou vnímány jako faktory vnitřní, zejména společensky. Oproti tomu příležitosti a hrozby (rizika) jsou pojímány coby faktory vnější, na které máme omezený či rovnou žádný vliv.

Číst dál...

SWOT syntéza České republiky

Když jsme oslovovali autory s námětem na sepsání jejich osobní SWOT analýzy České republiky, byli jsme si vědomi, že oslovujeme okruh vice-méně podobně uvažujících osobností, jejichž hodnotové ukotvení a ideová východiska mají značný překryv. Inu, toto jsou KONZERVATIVNÍ LISTY, takže není žádným překvapením, že nikdo neoznačil za skvělou příležitost přijetí Istanbulské úmluvy a nedoporučil uzákonění „manželství homosexuálů“.

Číst dál...

SWOT analýza - souhrn příspěvků

Mojmír Hampl

Silné stránky

Česko je krásná, bohatá, klidná, bezpečná, svobodná a ve většině ohledů nadprůměrně fungující země světa. Země, v níž stále vládne kultura práce, a v níž se díky mnoha vlivům dávným i nedávným prakticky vše myslitelné vyrábí. Též země, v níž se stále netoleruje zjevná nespravedlnost, a v níž žije nadprůměrně vzdělané, z hlediska životního stylu výjimečně tolerantní a přitom přiměřeně konzervativní obyvatelstvo.

Číst dál...

SWOT analýza České republiky

Všechny věci dobré pro život jsou výsledkem pracného balancování mezi extrémy. Hledat zlatou střední cestu ale neznamená považovat průměrnost za ideál. Ideál musí zářit vysoko na vertikále a směřování k němu je vázáno na dar rozlišování. Nejde o nic menšího, než o člověka, lidskou společnost a o přírodu, zkrátka o stvořený svět, v němž se pere dobro se zlem. Zlo vždy slibuje a nabízí, vždycky si člověka kupuje. Bojovat s ním se nedaří, když před očima nemáme alternativu dobra. Slabosti jsou tu proto, aby se překonávaly, dary proto, aby se nezakopávaly, šance proto, aby se využívaly a hrozby proto, abychom je beze strachu odhalili.  Analýzy tvoříme proto, aby nám pomohly správně číst znamení doby.

Číst dál...

SWOT analýza ČR

Silné stránky

Česká republika podle mého názoru vstupuje do roku 2019 s dlouhým seznamem silných stránek a pozitiv, kterých si myslím ne vždy dostatečně vážíme a která si někdy možná ani příliš neuvědomujeme.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.