Obsah

Je rychlé rozpuštění Poslanecké sněmovny skutečně tak dobrou myšlenkou?

Mnozí komentátoři zprava i zleva říkají, že president Zeman se jmenováním své vlastní vlády bez podpory parlamentních stran dopustil usurpace moci na úkor Parlamentu; a tím správným řešením pro parlamentní strany, jak na to reagovat, je prý rozpuštění Poslanecké sněmovny a co nejrychlejší předčasné volby. Z nich pak vzejde nová vládní většina, která opět obnoví parlamentní – na rozdíl od presidentské – vládu.

Podívejme se na adekvátnost či moudrost těchto konstatování a doporučení.

Především, president Zeman, pokud jde o jmenování Rusnokovy vlády, Ústavu nijak neporušil a ani nepřekročil. To vláda Petra Nečase tím, že podala demisi, otevřela presidentovi prostor k manévrování, který mu Ústava umožňuje.

Když president jmenoval vládu, která nemá ve Sněmovně většinu, Sněmovna ji vysloví nedůvěru a uštědří tak presidentovi politickou porážku. President riskoval, nevyšlo mu to, byl ponížen. Ale k žádné usurpaci moci z jeho strany nedošlo.

Anebo Sněmovna Rusnokově vládě důvěru vysloví – pak to není vláda (jen) presidentská, ale (i) parlamentní – jen president projevil větší politickou prozíravost, než lídři parlamentních stran. Opět, žádné porušení Ústavy se nekoná.

Jinými slovy, moc v ruce mají parlamentní strany a ty mohou na Zemanův krok reagovat okamžitě. Tři nejsilnější demokratické parlamentní strany – ČSSD, ODS a TOP 09 – mají v obou komorách Parlamentu pohodlnou ústavní většinu. Mohou nejen okamžitě Kanceláři presidenta seškrtat rozpočet, ale mohou i změnit Ústavu a odebrat presidentovi pravomoci (případně mu stanovit přísnější ústavní povinnosti).

Pokud tak neučiní, je to jen a jen jejich věc – nebo chyba, chcete-li – ale rozhodně to není usurpace moci ze strany presidenta Zemana.

No a pak tady máme otázku druhou, zda by pro Sněmovnu či její strany bylo výhodné se nyní rozpustit a vypsat předčasné volby.

Tady nerozumím, jak by to Sněmovně či stranám vůbec pomohlo. A to z několika důvodů:

(1) Když někomu vadí, že president jmenoval mimostranického, mimoparlamentního premiéra, jakou má jistotu, že když proběhnou předčasné volby, president neudělá to samé? Prostě strany, Sněmovna i občané mohou být po předčasných volbách v té samé situaci jako dnes a volby tudíž ten „problém“ neřeší.

(2) Rozpuštění Sněmovny a předčasné volby jsou signálem, že občané-voliči posledně špatně navolili Sněmovnu a mají to nyní udělat jinak, lépe; jinými slovy, dát si reparát. Co když ale „reparát“ dopadne co do výsledků stejně nebo hůře (žádná stabilní většinová vláda v důsledku roztříštěnosti Sněmovny nebude sestavitelná)?

(3) Je to prostoduché řešení. Ústava explicitně připouští nejen pád vlády během volebního období Sněmovny, ale i tři pokusy o sestavení vlády nové. A my občané chceme vidět, jak poslanci a jejich strany jednají pod tlakem, v době vládní krize, a jak jsou schopni či neschopni se konstruktivně dohodnout, abychom získali povědomí o jejich politických schopnostech a pak je mohli uvážlivěji příště volit či nevolit. V době politické pohody umí vládnout každý; zajímavé je, jak kdo umí či neumí vládnout v době politické nepohody.

Jinými slovy, právě předčasné rozpuštění Sněmovny by bylo její kapitulací před presidentem Zemanem a ti, kdo chtějí obhájit výsady parlamentarismu proti presidentovi by naopak měli doporučovat vyslovení nedůvěry presidentově vládě, pak rychlý druhý pokus s vládou novou – a tam by se vidělo, zda Zeman jmenuje někoho s většinou ve Sněmovně (čímž skloní hlavu před parlamentarismem), anebo jmenuje opět někoho jen svého (pak jest nasnadě druhé vyslovení nedůvěry a druhá politická porážka Zemana).

Můžete namítnout: co když se parlamentní strany – především ČSSD – před presidentem Zemanem pokoří a skloní?

Pak lze jen říci, že komu není rady, tomu není ani pomoci; a kdo není ochoten hájit své stranické zájmy a svá ústavní práva, zaslouží si plně svůj bídný osud.

V tom případě to nikoli president Zeman dělal něco ústavně nepatřičného, nýbrž to někdo jiný naprosto a flagrantně selhal ve svém právu odpovědět presidentovi ústavně zcela patřičným způsobem a udělit mu lekci.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.