Obsah

Co vám na té rodině pořád vadí?

Ťuky ťuk, jsem tradiční rodina a přišla jsem vám zničit váš liberální svězonázor. Zdá se to neuvěřitelné, ale představa manželství a rodiny složené z mámy, táty a dětí zřejmě některé progresivisty straší i ve snu. Jen za posledních pár dní se urodila tři výrazná vyjádření, jež k rodině přistupují podobně, jako kdysi marxisté k buržoazii. Tedy jako k třídě, kterou je třeba vyhladit.

Herečka a diplomatka Magda Vašáryová v rozhovoru pro Deník N tvrdí, že rodina je jen nástrojem boje o moc v hybridní válce. A na návodnou otázku „Proč je zrovna tradiční rodina nástrojem boje proti nezávislosti žen?“ bez okolků odpovídá: „Možná proto, že tradiční rodina neexistuje a nikdy neexistovala.“

Na to navazuje komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych. „Beze všech pochyb se ukazují dvě věci: tradiční rodina neexistuje, je to jen konstrukt, a neohrožují ji svazky osob stejného pohlaví, úspěšně se ničí sama. Žijeme v době netradiční rodiny, volat po oné tradiční je asi jako křísit dinosaury,“ píše ve svém komentáři.

Třetí názor Kateřiny Šafaříkové z Respektu není ve srovnání s dvěma zmíněnými bojovný. Ale dokladuje, o co při zpochybňování rodiny jde. V článku na podporu ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy autorka říká: „Kde platí genderové normy, tam je společnost přátelštější.“ Tvrdí to výzkumníci z Uppsaly. A nepřijetí úmluvy by prý „mělo přímý dopad i na jednu z donedávna páteřních politik českého státu navenek – podporu lidských práv“.

Takže podle liberálů tradiční rodina nikdy neexistovala, je to jen konstrukt, měla by být nahrazena genderovou ideologií a odejít do zapomnění jako dinosauři. Co je těmto názorům společné? Kromě odmítání přirozené mužské a ženské role je to i snaha vytěsnit mimo legitimní debatu postoje, s nimiž progresivisté nesouhlasí, a udělat extremistu z každého, kdo trvá na zachování přirozeného stavu, který vychází z rozdílů mezi muži a ženami. 

Známe to z Orwella: pro co neexistuje v okleštěném newspeaku termín, to nemůžete ani vyjádřit, natož bránit. Neexistuje rodina – a vlastně prý nikdy ani neexistovala. Není slovo, není problém. Druhou metodou je učinit z každého, kdo odmítá nahrazení rodiny genderovou ideologií misogyna, který schvaluje násilí na ženách. Nakonec za třetí se dozvídáme, že kdo odmítá genderové normy, posiluje ve společnosti xenofobii a rasismus. A je vůbec proti lidským právům.

Ono to nálepkování začíná už u onoho slovíčka „tradiční“. My konzervativci ho nepoužíváme. Proč také? Rodina je prostě rodina a každý ví, co si pod tím slovem představit. Progresivisté si vymysleli sousloví „tradiční rodina“, aby nás tak zaškatulkovali. A následně naplnili pojem „tradiční“ vším špatným: zneužíváním žen, jejich zotročováním, násilím na nich. Takže tu máme jednak “dobrou” rodinu založenou na genderu a pak zlou ‚tradiční“ rodinu.

Místo aby tito liberálové férově přiznali, že jim prostě vadí rodina, jak existuje od nepaměti, tváří se, že jedinou skutečnou rodinou je jejich sociální genderový konstrukt. Aby bylo zmatení a vyprázdnění pojmů dokonalé, začnou tvrdit, že konstruktem je naopak rodina, v níž spolu žijí máma, táta a děti…

Mimochodem, chci progresivisty ujistit – my skutečně nemáme strach, že tuto rodinu ohrožují homosexuálové a jejich svazky. Oni tu celou dobu žijí vedle rodičů s dětmi a kromě opravdových extremistů to nikoho nepohoršuje. Rodinu ohrožujete vy: svým sociálním inženýrstvím a snahou kodifikovat ideologii, která je k rodině nepřátelská a vůbec s ní nepočítá jako s přirozenou institucí. 

Vtip v úvodu je parafrází obrázku šířeného liberály, na kterém zvoní muž s kufrem, aby pak páru ve dveřích sdělil, že se jmenuje Josef Novák, je homosexuál a přišel jim zničit jejich tradiční rodinu. Tato anekdota může rozčílit jen hodně kovaného homofoba. Ne skutečného konzervativce, protože takový strach a nenávist v sobě rozhodně nenosíme.

Otázka spíše zní, zda to nejsou progresivisté, kdo se cítí ohroženi existencí rodiny. Která se mimochodem navzdory aktivistické antipropagandě a trvající sociální a daňové diskriminaci ze strany státu sama staví na nohy. V posledních letech opět roste počet sňatků a ubývá rozvodů. Zřejmě je tedy nutné ukázat rodinu jako přežitek, výmysl staromilců k utlačování žen, či dokonce něco, co nikdy neexistovalo.

Nečekám, že liberálové začnou bojovat za rodinu. Ale snad není příliš troufalé žádat od nich dvě prosté věci. Za prvé uznání, že jim nejde o boj proti násilí na ženách (vše, co v tomto směru požaduje tzv. Istanbulská úmluva, už je součástí naší Ústavy a právního řádu), ale o prosazení genderové ideologie. Za druhé, že dají rodině pokoj, a když už jí nechtějí pomáhat, nechají ji žít a nebudou s ní bojovat. Svými zbytečnými útoky skutečně jen nahrávají trollům v hybridní válce.

Masaryk říkal: „Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.“ Dokud budou liberálové tvrdit, že kdo se zastává rodiny, je automaticky proti lidským právům žen či homosexuálů, nelze vést ani smysluplnou diskusi, natož tolerantní dialog. To tvrzení je stejně absurdní, jako pokrytecké. A naprosto zbytečné. Není důvod se bát, že existence rodiny zničí liberalismus. Ten diskreditují sami liberálové, když odmítají fér debatu bez faulů.

Se souhlasem prevzato z www.konzervativninoviny.cz (původně převzato z info.cz).

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.