Obsah

Když fake news šíří ti, co jsou „fér“

Měření jiným metrem je oblíbená kolektivní progresivistická hra, obzvlášť v kategorii tzv. „fake news“ (tedy falešných zpráv). Téma tzv. „fake news“ je v kurzu. Uváděním informací na pravou míru se zabývá úzká skupina osob okolo online platformy Manipularori.cz, která si téma odhalování pravdy výrazně privatizovala. Jak?

LGBT lobbistické uskupení Jsme fér požadující homosexuální manželství, od počátku své kampaně financované ze zdrojů EU a Sorosovou nadací Open Society Fund, uvádí, že děti žijící v homosexuálních domácnostech jsou vystaveny nižší právní jistotě, jelikož nedosáhnou na sirotčí důchod v případě úmrtí partnera rodiče. Dalším příkladem uváděným v propagačních materiálech Jsme fér je informace o tom, že pro děti homosexuálů je nemožné dosáhnout na výživné vůči partnerovi jeho biologického rodiče, tudíž jsou děti homosexuálů diskriminovány.

Jaká je realita? Dítě nevzniká ve vzduchoprázdnu. I když si dítě objednáte, vždy k jeho početí potřebujete gamety mužských a ženských buněk. Každé dítě má prostě biologického otce a matku. Ti jsou jeho rodiče. Vyživovací povinnost je vázána k rodiči, matce nebo otci. Nárok na sirotčí důchod vzniká dítěti úmrtím rodiče. Již nežijeme v době, kdy by vyživovací povinnost k dětem nebo například sirotčí důchod byl vázán na podmínku, že se dítě narodilo v manželství. Stát se snaží garantovat vyživovací povinnost pro každé dítě. Každé dítě má matku. Slovy zákona je matkou dítěte žena, která ho porodila, tedy každé dítě má v rodném listu zapsanou matku. Otce děti mají, pokud si ho matka zajistila. Nevzniká tedy žádná diskriminace, jelikož děti žijící v homosexuálních domácnostech mají vždy otce a matku. Avšak je otázkou, zda je mají oba zapsané v rodném listu. Pokud ne, není to diskriminační důvod na základě zákona, ale vědomé selhání matky nebo jednoho biologického rodiče, který se rozhodl dítěti druhého biologického rodiče upřít. Tímto postupem dítěti upřel možnost domáhat vyživovací povinnosti i nároku na sirotčí důchod.

Jedná se tedy o prokazatelnou manipulaci, tedy tzv. „fake news“. Co na to server Manipulatori.cz? Vůbec nic. O Jsme fér, a její hlavní tváři, advokátce Adéle Horákové, nenapsali vůbec nic. Naopak advokátovi Jakubovi Křížovi, který upozornil na genderové šílenství ve Španělsku, věnoval Miloš Kadlec z Manipulatori.cz článek, který ho obviňuje z manipulace. V diskusi pro týdeník Echo se dopustil natolik zásadní chyby, že zaměnil autobusy za autobusové zastávky. Informace o tom, že na nich byly umístěny plakáty s ilustracemi holčiček s penisem a chlapečků s vaginou byla pravdivá.

Jak je vidět, progresivistům může projít ohýbání pravdy bez problémů, avšak chyba v označení autobusu nebo autobusové zastávky je třeba ocejchovat manipulací.

Se souhlasem prevzato z www.konzervativninoviny.cz.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.