Obsah

Bažina a její kreatury

Co je tou bažinou? Senátor Joseph McCarthy pro ni měl v padesátých letech pojmenování. Nazval ji „mezinárodním komunistickým spiknutím“. Mluvil o pronikání komunistů do vlády, o podvratné činnosti v americké policii, o zradě našich vojáků sloužících na vzdálených bojištích. Ukázal na nekalé komunistické machinace na domácí půdě. Psal, že se „zříkáme vítězství“, o odkazu generála George C. Marshalla – darování východní Evropy Stalinovi, o zrazení nacionalistické Číny ve prospěch Maa i o ztrátě našeho monopolu na atomovou bombu.

Chronicky nesprávně informovaná (či dezinformovaná) čtenářská veřejnost si je jista, že je správné McCarthyho odmítnout coby šiřitele paniky. „O žádné komunistické spiknutí nešlo,“ tvrdí s typicky samolibým úsměškem naši mainstreamoví vševědové. „McCarthy se zapojil do honu na čarodějnice“, říkají. A přitom právě tito mudrlanti vyvolali skutečný hon na čarodějnice. Taktiku falešně připisovanou McCarthymu uplatňují při své bezprecedentní kampani za očernění prezidenta Trumpa.

Kdo se odvažuje zaznamenat, že došlo takovému převrácení? Mainstreamová média, velitelské výšiny kontrašpionáže i systém trestní justice nyní ovládají osoby, které můžeme označit jako komunistické infiltrátory či „souputníky“. Sami komunisté, chabě maskovaní coby mainstreamoví liberálové, hrozí antikomunistům vymyšlenými obviněními ze zločinu a podávají trestní žaloby.

Přesně tohle se děje, i když to skoro každý odmítá vidět. Nyní sklízíme, co jsme si zaseli. Před dávnými časy se levici podařilo naši zemi přesvědčit, že McCarthy je demagog a lhář, že strach z komunismu je iracionální, že k žádné takové infiltraci do vlády nedošlo, že manželé Rosenbergovi (atomoví vyzvědači) byli nevinní, že nevinný byl i komunistický špión Alger Hiss... A McCarthy, nahlédneme-li do typické učebnice dějepisu pro vysoké školy, platí dnes za ničemu.

Teď se zamyslete, přátelé. Kdo napsal ty učebnice? Nevíte? Komunistům se – pokradmu a trpělivě – podařilo ovládnout v této zemi vzdělání. Proto Johnny ještě pořád neumí číst (narážka na písničku Dona Henleyho „Johnny can´t read“ z roku 1982 – pozn. překl.). A proto se jednoho dne probudíme a zjistíme, že americká mládež dává socialismu přednost před kapitalismem.

Ano, komunisté pracují na ovládnutí naší země. Kousek po kousku, krůček za krůčkem. Položte si sami otázku, proč pomáháme komunistické Číně stát se ekonomickou velmocí. Proč se zmenšuje naše válečné loďstvo? Proč dovolujeme, aby náš zastrašovací jaderný arzenál zastarával a rezivěl? Proč chce Demokratická strana připravit Ameriku o národní hranice?

Nic z toho není náhodné. Politika, kterou prosazuje levice, je vypočítána na naše odzbrojení a zničení zevnitř. Jen se rozhlédněte. Co zjistíte? Vážně si myslíte, že vám chtějí „uhlíkovou stopu“ zredukovat kvůli záchraně planety? Není to spíš snaha sabotovat kapitalismus? Myslíte, že jim opravdu záleží na manželství homosexuálů? Nenapadne vás, že je to právní mechanismus, jehož cílem je pronásledovat antikomunistické jádro naší vlasti? – Křesťany, kteří věří Bibli?

Myslíte, že snaha všechno kulturně sladit s komunistickými záměry je náhodná? V takovém případě mám pro vás na prodej nějaké bažinaté pozemky. A jsou plné bahenních kreatur.

Komentář uveřejněn 8. listopadu 2019. Převzato se souhlasem autora. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.