Obsah

Smrt soudce

Soudce krajského soudu v Ostravě Miloslav Studnička byl nalezen s podříznutým hrdlem na své chatě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Předně jde o tragédii a je na místě vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým po soudci Miloslavu Studničkovi, což tímto redakce činí... V druhé řadě, pokud šlo o vraždu (což v této chvíli není jisté, ale velmi se obáváme, že docela pravděpodobné...), pak je třeba si uvědomit, že vraždy representantů justice souvisely na Západě v celkem nedávné minulosti s jedním ze dvou fenoménů: s mafií nebo s ideologicky motivovaným levicovým terorismem (s cílem zhroucení „systému“). Samozřejmě, že může jít o „kriminální mstu“ (nebo cokoli jiného, partikulárního, s faktem že šlo o soudce zcela nesouvisejícího...) a svým způsobem doufejme, že žádná ze dvou zmíněných širších souvislostí, ani žádná jiná podobná, zde neexistuje. Ve třetí řadě nás zaujala reakce pana Markuse Papeho v ČT: „Pokud se prokáže sebemenší souvislost s případem žhářského útoku ve Vítkově a smrtí velice dobrého soudce, kterého jsem si osobně velice vážil, tak uděláme cokoliv, abychom tento případ objasnili a pachatelé byli chyceni a spravedlivě potrestáni.“ Napadají nás v daném kontextu tři otázky. První: pokud se neprokáže žádná souvislost s případem žhářského útoku ve Vítkově a onou smrtí, není třeba udělat cokoli, aby byl tento případ objasněn a pachatelé byli chyceni a spravedlivě potrestáni? Druhá: když pan Pape píše „uděláme cokoli, abychom tento případ objasnili…“, koho myslí tím my? Třetí, ryze spekulativní, motivovaná taktéž zjevnou spekulací pana Papeho: nemohl být soudce Studnička zavražděn, aby mohla být anticipovaná souvislost „prokázána“? Dodatek: Zdá se, že vyšetřování se kloní k jinému závěru než k vraždě. Tragičnost smrti soudce Studničky by tím nebyla nijak umenšena, ale byla by to samozřejmě ta lepší varianta. Každopádně, co se všemožných spekulací týče, všichni se zase pěkně uklidníme a vzpomeneme na tento případ příště, až se zase naskytne nějaká příležitost zastřílet si od pasu...

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.