Obsah

Zapomenutý kandidát

Ani sebelépe míněné reformní pokusy nemohou napravit skutečnou příčinu globální krize, kterou je samotná podstata kapitalismu. Jediným východiskem je odvrhnout falešnou představu o kapitalismu coby fatálním a nezvratném, kterou nám vnucuje současná vládnoucí ideologie, a začít opětovně uskutečňovat komunistický projekt. Je nutné kriticky zrevidovat Marxův pojmový aparát, zavrhnout jakékoliv hledání kontinuity s tím, čím byla levice v uplynulých dvou staletích, a začít znovu z bodu nula, od komunistické hypotézy. Komunisté nového typu nežijí ve vzpomínkách na dobu reálného socialismu, ani nespoléhají na dějinnou nutnost. Naopak, jsou svobodně rozhodnuti se dějinné nutnosti vzepřít. Přílišné detaily restaurace komunismu není třeba rozebírat – je nutné přimět kapitál, aby uznal závažnost a důležitost společného dobra, a pokud to kapitál není ochoten učinit, je nutné jej k tomu donutit.

To vše nalezne čtenář v knize slovinského intelektuála Slavoje Žižeka s dlouhým názvem Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška, aneb Proč musela utopie liberalismu zemřít dvakrát (Rybka Publishers, 2011). Ta se podle internetových knihkupectví stále drží mezi bestsellery. Pokud je to pravda, svědčí to o nesporných zásluhách autora o propagaci a šíření myšlenek komunismu u nás.

Čtenář je zavalen přívalem klipovitých obrazů zahnívajícího světa, důmyslně kladených na sebe s bravurní lehkostí. Pro hledání logických souvislostí není moc místa, což ale nevadí, protože úplně hlavní je touha uvěřit. Naše dnešní formální svoboda je pouhou iluzí, budoucnost ale ještě není definitivně ztracena, stačí se zbavit zbytečných předsudků a odhodit poslední zábrany. Vždyť vše je dovoleno, stačí se rozhodnout.

Závěrem otázka: S přihlédnutím k takovéto literární produkci, příznivci které z levicových totalitních ideologií jsou u nás aktuálně nebezpečnější: ti hnědí, na které státní moc pořádá hon, nebo ti rudí, kteří sedí v parlamentu?

Česká Konzervativní strana již 4. rokem uděluje Cenu za propagaci komunismu. Rád bych tímto upozornil kolegy z návrhové komise na horkého kandidáta, který zůstal letos nezaslouženě zcela nepovšimnut…

Od roku 2009 uděluje Konzervativní strana „Cenu za propagaci komunismu". Tu první obdržel primátor města Brna Roman Onderka (ČSSD) za rozhodnutí navrátit na pomník rudoarmějců v Králově Poli zkřížený srp a kladivo. Ve druhém ročníku dosáhl na metu nejvyšší tehdejší ministr vnitra Martin Pecina (ČSSD). O získání ceny se zasloužil tím, že Ministerstvo vnitra pod jeho vedením zablokovalo návrh příslušné komise Senátu Parlamentu ČR, aby vláda podala soudu návrh na pozastavení činnosti KSČM. V roce 2011 se pak laureátem stal tehdejší generální ředitel České televize Jiří Janeček, a to za „celou řadou hrubých zákroků omezujících svobodu slova, nekonečným nekomentovaným promítáním komunistického braku, ale i za celoživotní úsilí, projevující se např. dosazováním nomenklaturních kádrových rezerv na zásadní místa".

Letos byla Cena za propagaci komunismu udělena Mgr. Janu Farskému, starostovi Semil a poslanci TOP09 za to, že rozhodl v Semilech nejen ponechat na veřejném prostranství mozaiku se srpem a kladivem, ale trvá na tom, aby město nadále platilo náklady na její údržbu.

Žel Bohu, zdá se, že přání organizátorů kampaně, aby cena postupně zanikala na úbytě, se neplní a každým rokem kandidátů spíše přibývá.

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.