Obsah

“To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou”

Představit si reálnou situaci státních financí, popisovanou v miliardových číslech, může být velmi obtížné. Převedeme-li ovšem tyto částky na situaci jednotlivce, rázem je nám to mnohem bližší. Podívejme se touto optikou na hospodaření České republiky…

Představme si, že máme příbuzného, který má finanční problémy. Pod tíhou stále rychleji rostoucích dluhů dokonce s obrovským sebezapřením o něco snížil svůj „životní standard“. Kdyby si dopřával jako dřív, utratil by 23.000 Kč. Teď byl přece jen donucen zavést úspory, a tak utratí 22.600 Kč měsíčně. I tak je to podstatně více, než vydělá. Jeho čistý příjem činí 20.000 Kč, takže za rok mu bude chybět něco přes 31.000 Kč. Takto si žije na „vyšší noze“ už delší dobu, takže v současné době dluží na kreditních kartách, krátkodobých úvěrech a různých půjčkách celkem 309.000 Kč.

Část dluhu je každý rok splatná. Protože podstatná část dluhu je krátkodobá půjčka, na velmi nízký úrok se splatností do jednoho roku, je letos třeba splatit téměř 50.000 Kč. Již teď je jasné, že na to mít nebude, a že musí na celou splatnou částku získat nové úvěry. Zatím je naštěstí stále získat dokáže - díky tomu, že za půjčování peněz platí úroky. Letos je to 18.000 Kč, a bude to čím dál tím víc.

Toto zadlužení však není celý problém. Příbuzný totiž přesvědčil celou svoji širokou rodinu, že je zkušený finanční investor, a že se o každého ve stáří a v nemoci postará. Členové rodiny mu kvůli tomu platí část svého příjmu a myslí si, že ve stáří nebo v jakýchkoliv potížích budou mít důchod a všechnu potřebnou péči zajištěnu od našeho příbuzného. Problém je v tom, že všechny jím vybrané peníze jsou pryč. Náš příbuzný už je utratil a na výplaty důchodů pro nyní platící přispěvatele nemá vůbec nic. Vše co vybírá, mu už nestačí na to, co musí platit těm, kteří mu přispívali dříve, a nyní jsou již ve věku, kdy na peníze mají nárok.

Aby dokázal uspokojit všechny naslibované nároky, musel by mít na hypotetickém bankovním účtu s dvouapůl-procentním výnosem uloženou částku minimálně 275.000 Kč. Situace se ještě zhorší, za pár let bude mít nárok na výplaty mnohem více lidí než dosud.

Jak to tedy řešit? Jeho přátelé z finanční skupiny Letadélko mají pověst odpovědných brachů, a protože chtějí udržet iluzi rozvětvené rodiny o zabezpečeném stáří co nejdéle, řešit to již začali. Naordinovali onu „úspornou kúru“ a výdaje, které měly být bez jejich zásahu původně 23.000 Kč, osekali na současných 22.600 Kč měsíčně. Zato konkurenční finanční skupina Oranžováci, kteří by starost o finance rádi převzali, namítají, že takové omezení je příliš tvrdé a nesprávné. Když to šlo bez omezování doteď, proč by to tak nemělo jít ještě nějakou dobu dál? Dokonce navrhují utrácet ještě více. Vznikne pak prý dojem, že se daří lépe a rozvětvená rodina pak podle jejich předpokladů bude přispívat ještě mnohem více, než přispívala dosud.

Zde je souhrnný přehled hospodaření našeho nešťastného příbuzného:

Příjmy: 20.000 Kč měsíčně (240.000 Kč ročně)

Výdaje: 22.600 Kč měsíčně (271.000 Kč ročně)

Deficit: 31.000 Kč ročně (tuto částku je třeba si půjčit navíc k dosavadním půjčkám)

Celkové dluhy: 309.000 Kč (129% ročního příjmu)

Nezajištěné přísliby: ročně chybí 6.900 Kč, to odpovídá rentě z 275.000 Kč uložených na 2,5% úrok

Vynásobíme-li uvedená čísla koeficientem 4 350 000, dostaneme realitu státních financí České republiky, tj. příjmy a výdaje letošního rozpočtu a přehled státního dluhu aktualizovaný ministerstvem financí k 15.3.2011.

A zde máme situaci České republiky:

Příjmy: 1.044 mld. Kč

Výdaje: 1.179 mld. Kč

Deficit: 135 mld. Kč

Dluh: 1.344 mld. Kč

Nezajištěné přísliby: na účtu důchodového pojištění ročně chybělo v posledních dvou letech 30 mld. Kč. (Deficit důchodového účtu se bude stárnutím populace dál prudce zvyšovat, již letos se bude blížit ke 40 mld. Kč, ve skutečnosti by tedy částka uložená na účtě měla být vyšší, pro přehlednost a jednoduchost vycházíme raději jen z jednoho čísla.)

A jak jsou na tom se zadlužením Spojené státy americké?

O ekonomické situaci USA panují mnohde značné iluze. Ačkoli ekonomové by mohli mít k použité metodě extrapolace řadu námitek, aplikujme ji i na Spojené státy. Jde nám o zobrazení hlavních rysů zadlužení, nikoliv o detailní vyčíslení.

S vědomím jisté přibližnosti použijme stejné kupecké počty, a vykrojme odvážně z USA souměřitelný díl, odpovídající počtu obyvatel ČR, tj. v poměru 1:31. Pro kurz dolaru užijme 1 USD = 17,5 Kč. Dostaneme tabulku hlavních srovnatelných ukazatelů:

 

Segment USA (bil. Kč)

ČR (bil. Kč)

PŘÍJEM

1,310

1,044

ROZPOČET

1,954

1,179

DEFICIT

0,644

0,135

DLUH

7,743

1,344

NEZAJIŠTĚNÉ PŘÍSLIBY

63,800

1,200

 

Vidíme, že segment USA má překvapivě srovnatelný příjem s ČR, jen o 25 % vyšší. Přitom má USA podstatně větší výkon ekonomiky, tedy HDP na obyvatele. Zdá se, že je to způsobeno známou menší průměrnou mírou zdanění v USA.

Výdaje federálního rozpočtu jsou v USA relativně o 65 % vyšší než u nás, což potvrzuje, že tam ve vládě převažuje uplatňování tzv. „sociální spravedlnosti“.

Zarážejícím výsledkem současné vlády USA je nadměrný rozpočtový deficit. V tomto srovnání je 4,8-násobně větší než v ČR! A federální dluh segmentu USA zde vystřelil dokonce na 5,8-násobek dluhu ČR!

Velkým skrytým dluhem USA jsou nezajištěné přísliby, pokrývající zdravotní a důchodové zajištění obyvatelstva. Jsou vyjádřeny jako kapitál, jehož úrok by tyto přísliby pokrýval. Pro ekonomiku ČR je odhad malý, možná podceněný, neboť většina těchto nároků je státem v rozpočtu zajištěna. Ale v USA je toto zajištění stále převážně individuální a v budoucnu je pomoc federální vlády očekávána, proto je toto číslo mnohem větší. Částí tohoto závazku jsou například nezajištěné náklady na loni uzákoněné zdravotní pojištění pro všechny, kvůli čemuž je tam v politice velký poprask.

Z uvedeného je jasně patrná hloubka problémů v řízení financí a nezodpovědnost obou pečovatelských států. Je zřejmé, že dluh již přechází do předlužení. USA jsou na tom dokonce podstatně hůře, než ČR. Jak vyplývá z jiných údajů, dosáhl jejich celkový dluh včetně soukromé sféry úrovně odpovídající 3,2 miliónu Kč na každého obyvatele! Je tedy prakticky nesplatitelný. Navíc hlavním věřitelem USA je – Čína. Protože má dnes dřívější světová hospodářská velmoc USA technologickou převahu údajně již pouze v letectví a ve farmaceutice, není velká naděje, že by se z této dluhové krize dostala svou vlastní produkcí. Ekologická omezení a růst cen energií to nyní naprosto znemožňují. Podle názoru mnoha odborníků vláda USA vsadila na umoření dluhu inflací a „tiskne“ další peníze. To nevyhnutelně povede k pádu dolaru a kaskádě problémů s následky i pro nás.

Vzrůstající politický neklid v USA je ve světle těchto faktů pochopitelný. Podobné potíže má mnoho vyspělých zemí a třeba Japonsko je zadluženo ještě více, ale USA mají mimořádné postavení. Pro ostatní svět z toho přímo vyplývá, že pro obranu svobody už nemusí být bývalá velmoc napříště k dispozici. Věřme, že tento rozruch povede k nutné katarzi, která i nás přivede ke zdravému rozumu.

(S použitím textu „How to Explain the Current Economic Situation to Friends & FamilyL, publikovaného na www.Chrismartenson.com, zpracovali Jan Mikulecký a František Burda)

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.