Obsah

Nejvyšší správní soud: Stát musí respektovat právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním přesvědčením

Zápas o dobrovolnou sexuální výchovu ve školách nekončí

Nejvyšší správní soud odmítl návrh skupiny rodičů na zrušení částí Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní školy a Doporučení a Příručky ministerstva školství k realizaci povinné sexuální výchovy na základních školách z roku 2009.

Soud návrh odmítl s odůvodněním, že Rámcový vzdělávací program a Doporučení jsou pouze vnitřními záležitostmi ministerstva školství a jemu podřízených škol, pro rodiče závazné nejsou.

Soud se tedy z procesních důvodů odmítl zabývat sexuální výchovou ve vztahu ministerstvo školství – rodiče a tento problém odkázal do roviny soudních sporů rodiče versus konkrétní školy.

Soud dal za pravdu rodičům v tom, že stát nemá při určování obsahu vzdělání volnou působnost, nesmí provádět indoktrinaci, která by byla v rozporu s náboženským a filozofickým přesvědčením rodičů a musí respektovat právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním přesvědčením.

Někteří z rodičů, jejichž žaloba neuspěla u správního soudu, hodlají podat proti tomuto procesnímu postupu soudu stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

Zápas o dobrovolnost povinné sexuální výchovy ve školách, který vykulminoval loni na jaře sporem o dnes již pověstnou metodickou příručku, tedy nekončí. Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), požadující respektování přesvědčení a práv rodičů školami, získal pod svou petici, adresovanou ministru školství a požadující právo rodičů na volbu způsobu sexuální výchovy svých dětí, téměř 40 000 podpisů.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.