Obsah

Společnost potřebuje volné ruce žen k vytváření sociální struktury, ke komunální politice

Z čeho se radujeme?

Chudoba rodiny není důvodem pro odebrání dítěte

V lednu 2011 uveřejnil Nejvyšší soud rozsudek, podle něhož hmotná nouze rodiny a / nebo špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Podle rozsudku je dítě možné odebrat až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě. Ve světle tohoto stanoviska proběhla mezi občany anketa (pořádaná MF Dnes), s jednoduchou otázkou: považujete se za chudé? A výsledek: 50 : 50.

Tažení za svobodu rodičů ve vzdělávání a výchově vlastních dětí

Celý rok usilovně pracovaly skupiny zastávající se práv rodičů na výchovu a vzdělání svých dětí. Byť jim v novém znění Občanského zákoníku i přes snahy v připomínkovacím řízení nebylo explicitně přiznáno právo na vzdělávání dětí, o výchově řeč je. Sexuální výchova patří do rodiny, říkali především rodiče sdružení ve Výboru na obranu rodičovských práv. Ve spolupráci s politiky, ministrem školství a dalšími odborníky jednali na mnoha konferencích, při mnoha debatách a také absolvovali řadu mediální vystoupení. Předali na MŠMT petici se 40 tisíci podpisy (!). Se ctí a jménem těch rodin, které vidí v industrializaci sexuální výchovy mnohá rizika. Úspěchem je, že téma nespí, že mezi lidmi žije.

Pochod pro rodinu u příležitosti tzv. Gay Pride v hlavním městě

Neutuchající úsilí českých homosexuálních aktivistů dobře známe a v lečcems bychom se od nich měli poučit – jejich vytrvalý "tah na branku" mnohokrát skončil úspěšným gólem. Povedlo se jim po letech snažení uspořádat v Praze festival "oslavující" homosexuální životní styl. Dostali podporu primátora hlavního města a třinácti zahraničních ambasád. Rodiny se však nenechaly pokořit. Prahou ve stejný den a čas prošel průvod Pochodu pro rodinu. Stovky lidí, převážně rodin s malými dětmi, neměly jednoduchý úkol – děti uchránit škodlivým výjevům na ulicích – ale nedaly si příležitost k obraně té jediné funkční  státotvorné instituce vzít.

A co nás trápí?

Vytrvalé snahy o co nejdřívější odkládání dětí z rodin do "výchovných" zařízení

V rámci řady různých doporučení, směrnic, dohod a dokumentů EU se již před delším časem i ČR ocitla pod tlakem na vytváření pracovních míst pro ženy s malými dětmi. Nemalé tlaky prostřednictvím politických opatření a mediální násilné masáže páchané na ženách pokračovaly i v roce minulém. Pozor, rodiče, radujte se, připravujeme vám tisíce míst v dotovaných jeslích, kritický nedostatek míst ve školkách hodláme změnit! Nezřídka taková hesla pronáší i křesťanská politická veřejnost, žel Bohu. Zůstat doma na rodičovské dovolené co nejdéle k dobru dítěte je v řadě publikací, především těch z dílny tzv. feministických společností, považováno za slabost. Zůstat pak vůbec v domácnosti s dětmi již odrostlými, je nejen práce hrubě nedoceněná, ale v podstatě naprosto pohrdaná. Přitom nedávný výpočet ceny domácí práce pro rodinu a děti vyšel v přepočtu na 450 000 korun ročně. Typický rodič v domácnosti se věnuje jak známo mj. uklízení, vaření, hlídání a vzdělávání a výchově dětí a řadě dalších činností. Kdybychom to přepočetli v komerčním ceníku těchto služeb, došli bychom k uvedené nezanedbatelné sumě. A kromě toho – společnost potřebuje volné ruce žen k vytváření sociální struktury, ke komunální politice etc. Zajímá to ale ty, kdo nesou zodpovědnost za změny?

Volný prodej potratové pilulky

Od podzimu 2011 je volně dostupná k zakoupení tzv. pilulka po pohlavním styku, postkoitální intercepce. Dívky již od 16 let si mohou tento chemický prostředek pro zabránění otěhotnění, resp. pokračování gravidity v případě oplození, volně koupit v lékárně. Jak to zasahuje do rodiny? Řekla bych, že nemálo. Je to další útok na práva rodičů a jejich úsilí o vztah s dětmi v často nelehkém životním období dospívání.

Zdeňka Rybová, Hnutí pro život ČR
Hnutí Pro život ČR usiluje o obnovení vědomí neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany. Podporuje přirozenou rodinu založenou na nerozlučitelném manželství muže a ženy.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.