Obsah

Čtvrtá zpráva o sociální učením církve ve světě

V knihkupectvích je v současnosti k dostání kniha s názvem "Čtvrtá zpráva o sociálním učení církve ve světě", kterou připravilo Observatorium kardinála Van Thuana v Trieste (Terstu) a vydalo nakladatelství Cantagalli. Observatorium Trieste, ve spolupráci s pěti dalšími výzkumnými středisky, po čtyři léta za sebou sledovalo sociální politiky církve na všech pěti kontinentech, vyznačovalo nová fakta, nové výzvy a nejdůležitější učení Magisteria římskokatolické církve. Arcibiskup Giampaolo Crepaldi, ordinář v Terstu, předsedá Obsevatoriu Trieste a je tedy osobou primárně zodpovědnou za tuto Zprávu. Dovolili jsme si položit mu několik otázek ohledně letošních novinek.

Vaše excelence, mohl byste prosím vysvětlit titul, který jste dal této Čtvrté zprávě: "Kolonizace lidské přirozenosti"?

Zpráva každoročně monitoruje hlavní události ohledně spravedlnosti a míru na pěti kontinentech. Hlavním rysem, který se letos projevil, je ona kolonizace lidské přirozenosti, tedy mimořádný mezinárodní tlak na vlády, aby změnily svou tradiční legislativu v záležitostech početí, rodiny a života. Tento tlak je zaměřen zejména vůči zemím Latinské Ameriky, což je skutečnost, k níž jsme upoutávali pozornost čtenářů už v předešlých zprávách.

Jaké jsou hlavní projevy této "kolonizace lidské přirozenosti"?

Z množství těchto projevů jsme se ve Zprávě zvláště zaměřili na případ Argentiny. Jen v průběhu jediného roku 2011 tento velký národ s křesťanskou tradicí uplatnil zákon o umělém početí, které porušuje přirozenost početí, zákon uznávající "identitu pohlaví", podkopávající přirozenost rodiny, a změnu v občanském zákoníku, která povoluje "lůno do pronájmu", což je sabotáž přirozeného rodičovství. Některé z dotyčných zákonů fakticky vstoupily v platnost až počátkem roku 2012, ale jejich předlohy se probíraly o rok dříve. Některé jsou dosud na pořadu jednání jedné části parlamentu poté, co je jiná část parlamentu schválila, ale trend je naprosto zřejmý. Základy argentinské společnosti jako celku v průběhu jediného roku prodělaly převratnou změnu, zmínka o "lidské přirozenosti" byla pominuta a inspirace katolickou vírou při utváření společnosti je odsouvána stranou.

Podle vašeho názoru, proč je hlavním cílem Latinská Amerika?

Evropský kontinent s letitou křesťanskou tradicí je ve velkém měřítku sekularizován a legislativa řady zemí – vezměte jen v úvahu Nizozemí, Francii, Velkou Británii, Španělsko a teď i Chorvatsko – rozšířila platnost praktik a forem chování naprosto protichůdných přirozenému morálnímu právu. Druhým rezervoárem katolicismu ve světě – ale kvantitativně dnes spíš prvním – je Latinská Amerika, kde křesťanská tradice brání překotné sekularizaci morálních hodnot. Ve většina latinskoamerických zemí jsou dosud v platnosti zákony chránící život a přirozenou rodinu založenou na manželství. Podle mého názoru je toto důvodem, proč je dnes hlavním cílem Latinská Amerika.

Proč tomu říkáte "kolonizace"?

Protože je to plod mentality přesyceného a nihilistického Západu, který lidé chtějí vyvážet pod nátlakem do zemí Latinské Ameriky. Kdysi Západ kolonizoval v tom klasickém slova smyslu, ale dnes kolonizuje ve smyslu kulturním, když přichází s návrhy myšlenkových schémat, která jsou v rozporu s přirozeným morálním právem, a když vyvíjí nátlak na země dosud "zaostalé", aby se konečně přidaly k hlavnímu proudu "pokroku".

Zpráva každý rok obsahuje "výroční studii". Co je námětem této studie ve Čtvrté zprávě?

V souladu s tím, co jsem řekl výše, jsme studii věnovali ideologii genderu a napsala ji paní Elizabeth Monfortová, někdejší členka Evropského parlamentu, vědecká pracovnice na tomto poli a autorka řady knih, jakož i prezidentka Francouzské asociace prosazující nový evropský feminismus. V rozvinutých zemích se ideologie genderu setkala s malým nebo žádným odporem a dnes je v učebnicích veřejných škol, aniž se projevil nějaký nesouhlas. Začala se systematicky vyvážet do rozvojových a chudých zemí. Je to promyšlená vtíravá ideologie sugerující "práva jednotlivce", kterou západní svět povýšil na dogma, a předpokládanou rovnost asexuálních či abstraktních jednotlivců, se záměrem připravit cestu k rozkladu celé společenské struktury.

Důležitou kapitolou Zprávy je zpravidla prezentace Magisteria Benedikta XVI. během příslušného roku. Co nám k tomu můžete říci?

Rád bych připomněl, že našim "Dokumentem roku" je projev Svatého otce ve Spolkovém sněmu v Berlíně, předneseným 22. září 2011, v němž se soustředil na přirozené morální právo, jehož nerespektováním se státy mění v "gang zlodějů", jak napsal sv. Augustin. Dále je tam kapitola obsahující celkový pohled na papežovo sociální Magisterium v roce 2011, které je ostatně vždy nanejvýš bohaté. Během své návštěvy v Německu i při mnoha jiných příležitostech Benedikt XVI. požadoval, aby byl Bohu dán prostor ve světě.

Nejrozsáhlejší část Zprávy pojednává o pěti kontinentech. Co je v této oblasti nového?

Oplývá jak informacemi, tak náměty k přemýšlení. Zpráva nejdříve zkoumá mezinárodní scénu a aktivity Svatého stolce, pak pokračuje od kontinentu ke kontinentu a nabízí bohatství informací, které by se obtížně daly prezentovat jen tak v kostce. Jediné, co mohu doporučit, je pozorné pročítání Zprávy samotné. Nicméně je tam i cosi nového o tomto roce, co bych rád vyzvedl a co má souvislost s monitorováním východní Evropy, která byla v předcházející Zprávě poněkud pominuta. V roce 2011 jsme měli případ Bulharska, které přijalo novou ústavu chránící život od okamžiku početí, zatímco v ostatních zemích probíhal proces právě opačný. Podobně zajímavé jsou kapitoly o Asii a Africe. Ohledně Asie Zpráva zdůrazňuje důsledky exploze jaderné elektrárny ve Fukušimě, atentátu na pákistánského politika Bhattiho a zabíjení novorozených holčiček. Ohledně Afriky referujeme o "arabském jaru" a o pronikání Číny do Afriky. To je tedy, ve stručnosti, podrobný přehled.

Jaké místo Zpráva zaujímá v aktivitách Observatory?

Je to náš 24 karátový drahokam, aktivita, do které se halí naše každodenní práce a přeměňuje ji na informační servis a koncentrovaný návrh, jak interpretovat události.

Převzato z http://www.vanthuanobservatory.org/Pro Konzervativní listy přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.