Obsah

M. H. Thatcher, RIP – několik citátů

 

 

 

K úmrtí jedné z nejvýznamnějších političek (nejen) 20. století bylo již patrně řečeno vše. Pro nás, pro bývalou kremelskou gubernii, je nejvýznamnější její podíl na tlaku, který spolu s Ronaldem Reaganem a Janem Pavlem II. vytvářela v 80. letech na sovětské impérium, až se v podobě, kterou tehdy mělo, zhroutilo. Jsme přesvědčeni, že ať už s ní kdo v jiných věcech třeba nesouhlasí sebevíc, je-li to člověk milující svobodu, vzdá ji za to dík. My to činíme skromně, o to však raději, připomenutím několika jejích citátů.

„Na každého idealistického mírotvorce ochotného zříci se sebeobrany v zájmu světa beze zbraní připadá nejméně jeden válečný štváč dychtící zneužít dobré úmysly jiných.“

„Ústava musí být zapsána do srdcí, nejen na papír.“

„Mně připadá konsensus jako proces zřeknutí se vší víry, principů, hodnot a zásad. Je to tedy něco, v co nikdo nevěří a k čemu nikdo nesměřuje.“

„Nikdo by si nevzpomněl na Milosrdného samaritána, kdyby měl pouze dobrý úmysl; měl take peníze.“

„Vždy mě velmi potěší, když je útok velmi zraňující, protože se domnívám, že pokud mě napadají osobně, znamenáto, že jim nezbyl už ani jeden politický argument.“

„(ke konzervativnímu řadovému poslanci Johnu Whittingdaleovi) Problém s Vámi je Johne ten, že Vaše páteř nedosahuje /kvalit/ Vašeho mozku.“

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.