Obsah

Deset klíčových geopolitických událostí uplynulé dekády

1 Al-Kájda útočí na Spojené státy

Celý svět žil po konci studené války v iluzi konce historie, což byla idea hovořící o tom, že ekonomika definitivně vytlačí geopolitiku. 11. září vzala za své, když radikální islamistická skupina al-Kájda zaútočila na Spojené státy. Domácí prioritou USA se stala vnitřní bezpečnost, vnější důraz na islámský svět. Cesta, o kterou svět deset let usiloval, skončila jednoho podzimního rána.

2 Vstup Číny do WTO

Pro Čínu znamenaly ekonomické reformy Siao-pchinga v 90. letech rychlý ekonomický vzestup, který pokračoval i v letech následujících. Faktorů je celá řada, ale zásadním se jeví prosinec 2001 a vstup Číny do Světové obchodní organizace, protože dovolil Číňanům nadměrně zvýšit vývoz a začít produkovat vyspělejší produkty. Čínský ekonomický vzestup v posledním desetiletí také zahájil komplexní vstup Číny do arény mezinárodního společenství.

3 Irák

Rozhodnutí jít do Iráku definovalo americkou politiku na několik let dopředu. Do války byly vtaženy téměř všechny součásti americké ozbrojené moci. Válka přinesla rozkol mezi Spojenými státy a Evropou, jehož následky nejsou dodnes zcela napraveny. Rusko a Čína mohly sledovat své zájmy bez ohledu na americkou moc, která byla zaneprázdněná Irákem ve vratké a nejisté pozici.

4 Expanze NATO a EU na východ

NATO se rozšířilo o nové členy, státy Střední a Východní Evropy, jmenovitě o Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

1. května 2004 se rozšířila i Evropská unie, a to o Kypr, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Přidejme oranžovou revoluci na sklonku roku 2004 na Ukrajině a vidíme, že dvě západní instituce se v uplynulých deseti letech masivně pohnuly směrem na východ. Poplašný zvonek v Kremlu pořád zvoní.

5 Vladimír Putin prezidentem Ruska

K Putinově zvolení ve skutečnosti v minulém desetiletí nedošlo, ale byla to důležitá událost, která byla určující pro léta následující. Za časů SSSR byli Rusové chudí, ale silní. Za Jelcina se stali ještě chudšími a mocensky zeslábli. Putinovo zvolení bylo momentem, kdy Rusko začalo obracet trend rozpadu SSSR, který Putin nazval největší geopolitickou katastrofou v historii. Jak Rusko v uplynulých deseti letech sílilo, vzrůstal jeho regionální vliv. Hluboce ovlivnilo bývalé státy východního bloku, Evropskou unii, ale i další regiony.

6 Povstává íránská velmoc

Muktada al-Sadr, vůdce iráckých šíitů, zahájil 4. dubna 2004 povstání proti americké okupaci; pomohla mu americká přezíravost k místním šíitům a íránským zájmům. Rozvratem Iráku přišel Perský záliv o stabilizační mechanismus vztahu Irák-Írán, Spojené státy tak přinutily Teherán mocensky jednat a ten začal cvičit a podporovat své ozbrojené stoupence. Tento posun (vedle amerických ozbrojených sil) největší konvenční vojenské síly v oblasti směrem k asertivnější strategii se rozšířil dále za irácké hranice. Mohli bychom hovořit o dalších bodech íránské proměny v regionální velmoc, ale právě 4. duben 2004 se zdá být klíčovým.

7 Rusko - gruzínská válka

Svou první velkou zahraniční vojenskou operací od sovětského angažmá v Afghánistánu vyslalo Rusko hned dvě zprávy. První zní, že Moskva byla, je a bude odhodlaná a schopná použít sílu. Druhou je zjištění, že být ve spojenectví se Spojenými státy neznamená jistou ochranu. Všechny státy někdejší sovětské sféry vlivu tuto zprávu zaregistrovaly a uvědomují si její možné dopady.

8 Krach banky Lehman Brother a krize

Příznaky globální finanční krize dlouhodobě bublaly pod pokličkou, ale zlomovým datem se stalo 15. září roku 2008. Po krachu Lehman Brothers vzaly za své představy, že krizi půjde zvládnout normálními prostředky. Krize rezonovala v řadě souvislostí v celém mezinárodním systému. Rozdělila Spojené státy a Evropskou unii, ale i Evropany samotné v názoru, jak ji řešit, a nechala Čínu nahlédnout do propasti, kterou může globální recese připravit ekonomice založené na exportu. Podepsala se na domácí politice i na mezinárodních vztazích. Patnáctého září 2008 definitivně skončila éra postbipolárního světa.

9 Obama: afghánská operace bude pokračovat

Během své řeči ve West Pointu americký prezident Obama oznámil, že Spojené státy budou pokračovat ve dvou ozbrojených kampaních, jedné hlavní, druhé vedlejší, a obě budou probíhat na Předním východě. Operativně přepnul spínač amerického důrazu z Iráku na Afghánistán. Zatímco se Spojené státy angažují na Předním východě, otevírají se možnosti pro mocnost, která by jejich zaneprázdněnosti chtěla využít k razantnějšímu nástupu.

10 Merkelová a Sarkozy předložili plán nového uspořádání EU

Německá kancléřka Merkelová a francouzský prezident Nicolas Sarkozy se na podzim roku 2010 setkali na summitu o stabilizaci evropské měny v Dea-uville ve Francii, aby diskutovali o budoucnosti Evropské unie. Merkelová navrhla změny, které by umožnily podřídit zvláštnímu dohledu EU členské státy, které nedodržují unijní pravidla a následně žádají finanční pomoc. Sarkozy s návrhem Merkelové souhlasil. Původní koncept unie rovných by se změnil v systém odstupňovaného členství založený na ekonomické disciplíně. Vzhledem k tomu, že jde o plán, který mezi sebou dohodly dva nejmocnější státy EU, mohlo by se v budoucnu stát, že fundamentální otázky národní suverenity a zájmů, které se zdály být definitivně uzavřeny, se začnou znovu drát na povrch.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.