Obsah

Možnost nesocialistické Evropy?

Mojmír Hampl ve svém článku Unii schází společný „veřejný prostor“ klade otázku, zda omezení státního zadlužování a omezení role státu v ekonomice na území naší země bude snazší v evropské federaci, než v rámci systému vícerychlostně kooperující Unie demokratických národních států. Nemyslím si ani jedno ani druhé.

Číst dál...

Dvě evropské otázky

V rámci naší debaty o perspektivách evropského sjednocování dovoluji si předložit dvě „evropské“ otázky. Každá z nich je primárně určena pro někoho jiného. Sám sobě si však obě kladu s podobnou intenzitou a odpovědi, které na ně nalézám, dávají svým způsobem protichůdné výsledky.

Číst dál...

Šest českých předsudků vůči Evropské unii

Je velmi zvláštní, že v mnoha intelektuálních prostředích v českých zemích patří ke „špatným mravům“, pokud se někdo odváží kritizovat některé aspekty Evropské unie či podobu současného evropského sjednocovacího procesu. Je to o to zajímavější v době, kdy se – bohužel – naplňují některé „euroskeptické“ argumenty z minulosti, zejména v oblasti měnové unie. Naopak, případná kritika vyvolává až panickou hrůzu a vede k extrémním pozicím, které znemožňují racionální debatu. Rád bych (s vědomím jisté reduktivnosti) upozornil na některé z panujících předsudků, které se šíří v České republice vzhledem k Evropské unii, s nimiž jsem se v poslední době setkal.

Číst dál...

Česká politika vůči EU neustále pouze reaguje

Měl premiér Nečas podepsat dohodu o fiskální zodpovědnosti, nebo udělal dobře, že ji nepodepsal?

Ti, kdo jsou pro nebo proti, se radikalizují, používají stále expresivnějších výrazů a odpůrci další integrace už Evropskou unii srovnávají ne pouze se Sovětským svazem, ale i se samotným Hitlerem. Při takové radikalizaci se stále méně daří nějaké rozumné debatě, co vlastně dělat. Radikálové na obou stranách (a je jich zřejmě stále více, soudě podle mediální scény) jsou stále přesvědčenější o své pravdě, ať už je tou pravdou to, že celá Unie je naprosto chybný projekt, nebo to, že jedinou rozumnou cestou je další federalizace Evropy. V takovém prostředí se ovšem smysluplnému rozhovoru, rozumnému zvažování různých pro a proti, příliš nedaří. Pokud je vám všechno opravdu takto jasné, pak ani nečtěte dál. Určitě vás naštvu. Patrně už tím, že mně všechno jasné není.

Číst dál...

Unii schází společný „veřejný prostor“

V únorových Konzervativních listech se objevila hned celá baterie reakcí na provokativní text Davida Hanáka. To potvrzuje, že téma českého vztahu k evropskému integračnímu projektu je jedním z dlouhodobě nejzávažnějších domácích témat vůbec, že to tak přirozeně řada intelektuálů cítí, a že málokoho logicky nechává otázka ČR a EU v klidu.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.