Obsah

Ještě o obraně konzervativních hodnot

První letošní číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ přineslo dva články, které nemohou nechat v klidu nikoho, kdo ctí konzervativní a křesťanské hodnoty a hodnoty západní civilizace vůbec.

Číst dál...

Dodrží Rusko smlouvu?

Teď, když americký Senát ratifikoval smlouvu o omezení strategických zbraní (START), stojí za zvážení, jakým že to lidem se vlastně rozhodl projevit důvěru.

Číst dál...

Quo vadis, konzervativní pravice?

Hlavním tématem tohoto textu je konzervativní pravice v České republice a její budoucnost. Poznamenejme úvodem terminologicky, že „konzervativní pravice“ začíná být praktickým pleonasmem – vždyť vpravdě nic jako „konzervativní levice“ neexistuje a „liberální pravice“ dnes téměř přestává mít jakoukoli reálnou politickou reprezentaci (čest výjimkám!). Nicméně se tohoto běžně užívaného a tedy i pochopitelného termínu v dalším přidržím. Jaká budoucnost tedy čeká konzervativní pravici v České republice? Upřímná odpověď zní: nevíme... nebo přesněji: to záleží na nás, kteří se k ní hlásí. To proto, že naše osudy nejsou předem rozhodnuté, to proto, že každý člověk má svobodnou vůli. Máme tak šanci běh světa ovlivnit. To je jistě nadějný začátek. Proto má smysl se ptát: co máme dělat, aby se konzervativní pravice v naší zemi prosadila? A děláme nyní něco, co bychom naopak dělat neměli, neboť nám to v prosazení brání? Abychom zjistili, zda má smysl vynaložit úsilí vedoucí k tomuto prosazení, musíme zodpovědět ještě jednu otázku: jaká budoucnost čeká Českou republiku s konzervativní pravicí a jaká bez ní?

Číst dál...

Použijte mřížku

Přečetl jsem knihu Petra Hájka „Smrt ve středu“. Celou. Je to kniha, která se tváří, že je lidovým manuálem od poučeného praktika, jak se bránit mediálním manipulacím, které na nás všechny útočí na každém rohu. Ano, útočí. Petr Hájek (dále jen „autor“) je nepochybně poučeným praktikem. Kdyby např. napsal knihu o tom, jak zakládal a vedl časopis Reflex, zcela jistě bych si ji přečetl s chutí. „Smrt ve středu“ je však daleko více o příkladech, na kterých se autor snaží své nemnohé teoretické úvahy demonstrovat, než o těch úvahách samotných. Následující text si proto dovolím volně a neostře rozdělit na dvě části. V první se dotknu oněch použitých příkladů, v druhé části pak obecných soudů, které autor na téma médií pronáší. Část o příkladech bude podstatně delší – což zcela odpovídá rozložení v knize samotné.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.