Obsah

O konci časů aneb co napoví pohled z Východu

Zdá se, že pokud jde o zrod našeho světa, pak (při troše zjednodušení) se povětšinou shodneme, že svět a vše, co je v něm, se kdysi, na počátku, vynořil z nebytí a v průběhu tak či onak řízeného a strukturovaného procesu byl zformován do podoby, jakou známe dnes. Ano, lišíme se v názoru, zda a do jaké míry byl vznik světa a nás samých „designován“ a řízen vnější silou, a jaká je případně povaha této síly, nicméně souhlasíme, že svět je reálný, skutečně existuje a měl svůj počátek v čase. Toto lineární chápání času není úplnou samozřejmostí. Naší civilizaci je odkázala biblická tradice, na kterou navazuje křesťanství i židovství (a také islám, který můžeme chápat jako svého druhu křesťanskou herezi, jež na biblické kořeny navazuje a současně se vůči nim vymezuje).

Číst dál...

Znovu k Lidovým milicím

Rozhovor s Vladimírem Hučínem „Je libo Lidové milice?“ (publikovaný v prázdninovém dvojčísle 7-8/2015 KONZERVATIVNÍCH LISTŮ; v tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ vyšly oba texty v jednom celku pod názvem rozhovoru... pozn. red.) jsme připravili poté, co již nějaký čas se znepokojením sledujeme, v České republice i na Slovensku, tendenci k formování skupin, které se netají svým polovojenským zaměřením.

Číst dál...

Tak blízká diktatura

Loučím se na letišti s přáteli. „Tak ahoj, a pozdravuj tam – v tom Rusku!“ Po deseti dnech mě vítají přátelským: „Ahoj! Jak bylo na Ukrajině?“ Divné? Nejdivnější na tom je, že jsem nebyla ani v Rusku ani na Ukrajině, ale v Bělorusku. Znovu a znovu se setkávám s tím samým: Češi nejenže o Bělorusku zhola nic nevědí, oni dokonce ani neberou na vědomí jeho existenci!

Číst dál...

Je suis Knötig

Každý, kdo se před půl rokem angažoval v rámci kampaně „Je suis Charlie“, by měl zpozornět. A nejen on. Proč? Protože předseda Nejvyššího soudu (NS) Pavel Šámal ze dne na den zatočil s dlouholetým mluvčím své instituce Petrem Knötigem. Způsob, jakým to udělal, byl nestandardní, ale daleko podstatnější je to, proč se tak stalo a jak to souvisí s protiislámskými vtipy.

Číst dál...

Noví totalitáři nastupují

Totalitáři prahnou po vládě. Jejich věroučný systém musí být přijímán jako absolutní – třeba i za tu cenu, že zbijí do krve posledního občana, který nesouhlasí.

Číst dál...

Další články...

  1. Nevyslovitelná myšlenka

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.