Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

potvrzujete pročítáním těchto slov touhu svou i mnohých dalších lidí načerpat informace, které hromadné sdělovací prostředky již přestaly poskytovat, či je poskytují v ideologicky šablonovitém kontextu. Lze je proto vyhledat jen v médiích, která si od mainstreamu udržují kritickou distanci a snaží se držet standard, byť v často polních podmínkách, přemýšlení a informování poctivého.

Číst dál...

Zpráva o stavu velmoci

Vracíme se v tomto tématu za moře. Kromě článků věnujících se aktuálnímu dění však tentokrát nabízíme náročnější text. Jde o kapitolu XIV. z knihy Rio Preisnera Americana, zpráva o stavu velmoci.

Číst dál...

Dvě variace na téma: křesťanství a konzervatismus I.

Americká variace v tónině molové

Pozastavili jsme se už nad požadavkem „nové křesťanské filozofie dějin a mytických symbolů“, v němž E. Voegelin spatřuje předpoklad pro nalezení východiska z okcidentální duchovní krize. V té souvislosti jsem hovořil spíš o nezbytnosti „prosté víry“ a plodné „chudoby ducha“ jako základu a východiska při úsilí dospět k antignostickému řádu sociálně politických vztahů, kultury a poznání. K této „prosté víře“ dospěl ke konci svého života Whittaker Chambers.

Číst dál...

Jak vznikla euro-arabská osa?

Nedávno jsem slyšela obviňování, že prý za radikalizaci muslimů a rostoucí terorismus může Silicon Valley. A menší i větší „vládcové“ se předhánějí ve svalování viny za to či ono na USA a Trumpa. Tyto nekonečné cynické lži, pronášené těmi, kteří dobře vědí, kdo za co může, ty mne dopálily. Ano, mnozí z našich mocných tvrdě pracují na tom, aby ututlali svou vlastní vinu a aby v jejich zemích nebylo dovoleno říkat pravdu o islámské invazi, přesto jsme ještě nepřestali myslet a číst a psát!

Číst dál...

Dialektika

Přijdou se zeptat rabína, co že je to ta dialektika. Rabín se zamyslí... a zeptá se: „Dva prolezou komínem, jeden je čistej, druhej špinavej. Kterej z nich se umyje?

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.