Obsah

Já o voze, Josef Potoček o koze

Na mé texty jsem již četl a slyšel reakcí opravdu hodně. Prý na nich něco je, „ale“. Smyslem těch „ale“ bylo zpochybnění autora: vyjadřoval se příliš přímočaře. Tak není jiného zbytí, než argumentovat ad hominem. Vyčítat mi ODA, resp. Martina Dvořáka může jen někdo, kdo věc v celém kontextu a do hloubky nepoznal. Místo poznání nebo alespoň snahy o něj použil pan Potoček mediálně rozšířené klišé, které v naší (post)komunistické společnosti spolehlivě funguje.

Číst dál...

Mayday!

V dubnu t.r. Jsem publikoval článek Let do nebezpečí (KONZERVATIVNÍ LISTY 03/2013), který se týkal situace v Českých aeroliniích. Vyslovil jsem tehdy naději, že nový spolumajitel Českých aerolinií, Korean Air, se zasadí o to, aby společnost byla řízena odborníky, kteří jí vrátí kdysi velmi dobré jméno. Ukázalo se však, že Korean Air se přímo podílet na řízení ČSA nehodlá – spokojil se s nominací jednoho svého zástupce do dozorčí rady. „Plně důvěřujeme managementu ČSA”, prohlásil tehdy president Korean Air Chi Chang Hoon. V důsledku toho se na způsobu řízení ČSA po příchodu Korean Air téměř nic nezměnilo. Management v chaotických organisačních změnách pokračuje, z firmy nadále odcházejí kvalifikovaní zaměstnanci. Navzdory mnohokráte deklarovanému ujištění managementu, že fáze propouštění již skončila, dostalo mnoho zaměstnanců i v tomto roce propouštěcí dekret jako dárek k Vánocům.

Číst dál...

Zrození a smrt Československa – poznámky k jedné diskusi

Ústředním tématem letošního pražského Festivalu spisovatelů bylo „Zrození národů“, součástí byl diskusní panel „Zrození a smrt Československa“ (18. dubna 2013, Senát PČR). Pozvání přijali americká historička Mary Heimannová a dva čeští intelektuálové – politik Petr Pithart a historik Jan Rychlík. Následující poznámky se zabývají nejprve limity českého historického povědomí a teprve následně vybranými názory diskutujících (nikoli debatou jako celkem).

Číst dál...

Volba pohlaví?

Od 1. listopadu se mohou rodiče v Německu (podle novely občanského zákoníku) rozhodnout, že v rodném listě jejich dítěte bude uvedeno „pohlaví neurčité“. Takové dítě si může po nabytí dospělosti samo zvolit, zda bude mužem či ženou. Zákon vyvolal značný mediální zájem i u nás. Nepochybně souvisí s obrovským zájmem, který je v postmoderní společnosti věnován sexualitě obecně. Odpůrci ideologie homosexualismu (přiznám se, že se k nim počítám, byť se nepovažuji za odpůrce homosexuálů) pochopitelně zbystřili pozornost. Nejde snad o další výdobytek sexuální revoluce?

Číst dál...

Účelnost na oltáři

Machivelliho názory jsou... machavellistické... Účelnost a morálka přitom mohou a nemusí být v konfliktu. Podstatné je, podle jakého hlavního kritéria vybíráme „přípustná řešení“. Zvolíme-li morálku, pak – logicky – se mezi morálně přijatelnými kroky jistě budeme snažit vybrat ten nejefektivnější. A jistě může platit, že pokud někomu jde zejména o pragmatičnost, může mezi různými variantami, které se mu takto nabízejí, vyhledávat ty morálnější z nich. Klidně se tak může stát, že se oba přístupy protnou v jednom výsledku.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.