Obsah

Rodí se v Maďarsku fašismus?

Projev maďarského premiéra z 26. července t.r. vzbudil v českých médiích značnou a zaslouženou pozornost. Obsahuje určité pojetí současného vývoje ve světě a snaží se odpovědět na otázku, jak se s ním má maďarská společnost vyrovnat – zkrátka je to jakýsi pokus o ideologii, o niž se má opírat politika nynějšího vládního uskupení FIDESZ – KDNP. Zárodky této ideologie bylo lze vysledovat v konzervativních maďarských novinách (zejména v Magyar Nemzet) už zhruba od počátku tohoto tisíciletí, vysloveně vládní záležitostí se stává až v poslední době. To je ovšem vážná věc: když vláda cítí potřebu opřít svou každodenní politiku o nějakou ucelenou ideologii, znamená to zpravidla, že se utváří a konsoliduje nový režim. V tomto smyslu se dnešní maďarská situace podobá té české.

Číst dál...

Reaguje Izrael přiměřeně?

Kdo chce posuzovat přiměřenost vojenských akcí Izraele, musí si položit otázku, podle jakých měřítek má být jednání židovského státu poměřováno. Úkolem státu Izrael je chránit své občany. Pokud je měřítkem tento úkol, vyznívá odpověď smíšeně.

Číst dál...

Říše lži, část III.

Zkáza výmluvnosti
Ve spise Rozprava o řečnících neboli o příčinách úpadku výmluvnosti (podle všeho bylo dílo přeloženo do češtiny jen pod názvem „Rozprava o řečnících“ bez podtitulu, pozn. překl.) podává římský historik Cornelius Tacitus obraz řečníka v prvním století n.l., kdy římská kultura poklesla na úroveň zábavy: „Zjistit příčiny rozkladu výmluvnosti není nikterak těžké,“ vysvětluje řečník. „Jeho pravými důvody je zhýralost našich mladíků, nepozornost rodičů, nevzdělanost těch, kdo předstírají, že tyto mladé lidi vyučují a naprosté zanedbávání dávné kázně.“

Číst dál...

Říše lži, část IV.

Vytěžení dialektiky pravice a levice

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.