Obsah

Imploze sociálních jistot

Během hospodářské stagnace, která zasáhla většinu Evropy a jež trvá již pátým rokem, jsme svědky dramatického nárůstu nezaměstnanosti zejména v jižní části eurozóny. Nezaměstnanost mládeže přesáhla ve Španělsku a v Řecku padesát procent.

Levicově smýšlející lidé to patrně neuslyší rádi, nicméně nelze přehlédnout, že existuje přímá úměra mezi mírou sociálních jistot a nezaměstnaností zejména mládeže. Propustit zaměstnance je ve Španělsku či v Itálii velice těžké – odstupné je tak vysoké, že některé firmy by riskovaly krach, kdyby se odhodlaly propustit větší počet zaměstnanců. Musí je tedy nadále zaměstnávat, ačkoli je nepotřebují. Pokud se ovšem i za této situace nějaké menší firmě začne dařit, bude váhat s přijímáním zaměstnanců, protože nemá-li jistotu, že vzestup bude trvalý, mohlo by najmutí dalších zaměstnanců být (sebe)vražedné.

Číst dál...

Jan Mládek opět trefuje kozla

Marně se normálně a průměrně myslící televizní diváci domnívali, že se jejich stínový ministr financí nedopustí dalších neuvěřitelných myšlenkových lapsů v tomto nejsledovanějším a nevlivnějším sdělovacím médiu. Nedávno krkolomně vysvětloval, jak to vlastně myslel s těmi příživnickými drobnými živnostníky. Zcela evidentně se mu nedařilo zakrýt, nebo alespoň rozmazat, nedomyšlené záměry jeho strany s těmito pracovitými občany, kteří téměř nic nečerpají ze státního rozpočtu, ač mnozí z nich žijí velmi chudě. Na několik neděl tedy raděj před veřejností někam zalezl a čekal, až nejhorší dozvuky jeho skvostných myšlenek přejdou. On a jeho „sociální a demokratičtí“ kolegové jsou však i nadále přesvědčeni, že bude dobrým řešením vytlačit tyto pilné lidi z trhu a dostat je do péče Ministerstva práce a sociálních věci, pod jehož křídly jim jistě bude lépe.

Číst dál...

K zavedení regulace bankovních bonusů

V Evropském parlamentu bylo v uplynulých dnech dohodnuto omezení bonusů bankéřů, resp. k dohodě došlo již před časem, teď už zbývalo jen její formální schválení kvalifikovanou většinou. Jde o to, že zaměstnanci finančního sektoru budou mít právo na bonusy ve výši maximálně (dvojnásobku) jejich pravidelné mzdy. Nutno dodat, že zároveň proběhlo referendum o zavedení snad ještě přísnějších pravidel ve výrazně svobodomyslném Švýcarsku, a omezení byla tamními občany odhlasována, přes velmi silnou antikampaň, až neuvěřitelně přesvědčivě.

Číst dál...

Návrat socialistické praxe

V časech převratných pozitivních změn na počátku devadesátých let minulého století zřejmě by si nikdo z tehdejších zákonodárců (pokud ještě nenosil průkazku KSČ) nepřipustil, že za dvacet let bude tak zásadně ohrožováno jedno z nejdůležitějších individuálních práv, kterým je vlastnického právo k nemovitostem.

Číst dál...

Let do nebezpečí

Civilní letecká doprava odjakživa patří mezi velice obtížné a rizikové oblasti podnikání. Silná citlivost na bezpečnostní, politickou i ekonomickou situaci v jednotlivých regionech světa, velká závislost na světových cenách ropy, ale třeba i vlivy kursových pohybů měn, či dopady různých přírodních katastrof na celém světě – to všechno jsou faktory, se kterými je v oblasti civilní letecké dopravy nutno počítat, i když je prakticky není možno ovlivnit. Při velice křehké rovnováze mezi výnosy a náklady (zisk v úspěšných letech se u zdravé letecké společnosti pohybuje v řádu jednotek procent z obratu) může kterýkoliv z výše uvedených faktorů zavinit propad dosud úspěšné aerolinky do červených čísel. Vedení každé letecké společnosti proto musí velice pečlivě a odpovědně zvažovat veškerá možná rizika, velice uvážlivě rozhodovat o nových investicích, poctivě plánovat výnosy i náklady budoucích období. V dobách úspěšných musí zodpovědný management vytvářet rezervy pro léta hubená, která v letecké dopravě vždy v určitých cyklech přicházejí. To všechno klade na řízení letecké společnosti nemalé nároky a vyžaduje od managementu vysoce odpovědný a konservativní přístup a dlouholeté zkušenosti. Úspěšně zvládnout řízení letecké společnosti ve středně a dlouhodobém horizontu může pouze vzdělaný a zkušený management. Veškerá zásadní rozhodnutí se totiž v letecké společnosti projevují se značným časovým odstupem a je proto velice obtížné a mnohdy nemožné jejich případné negativní důsledky korigovat. Nezkušený či neodpovědný management může proto z počátku podlehnout opojení z dobrých výsledků, které jsou však důsledkem rozhodnutí, jež byla učiněna jejich předchůdci. V době, kdy se začnou projevovat důsledky chybných rozhodnutí, bývá už většinou pozdě a společnost se tak může ocitnout ve vývrtce, kterou již nelze vybrat. České aerolinie (ČSA) se evidentně do takové vývrtky už dávno dostaly. Je nesporné, že hlavní příčinou situace bylo nezodpovědné a nekonservativní chování hlavního akcionáře, tedy státu, resp. jeho politických reprezentací. V následujících řádcích se pokusím stručně zmapovat dění v ČSA v posledních dvaceti letech. Je to smutný příběh o tom, jak pár nebetyčně pyšných lidí, kterým je naprosto neznámý význam slova pokora, dokážou během pár let zničit dílo tisíců lidí několika generací.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.