Obsah

Živnostníci jako parazitující pijavice

Rozohněný Jan Mládek po představení zvýšení daní, které nás po převzetí vlády ČSSD čeká, označil živnostníky za parazity. Je neuvěřitelné, jak pokřivené je vidění pravděpodobného budoucího ministra financí. Místo aby byl rád, že přes půl milionu lidí je schopno se samo zaměstnat, samo se o sebe postarat (a často při tom ještě přinášejí práci dalším) a platit nějaké daně, přítel Mládek je nespokojen s tím, že odevzdávají málo.

Číst dál...

Proč je obchodování s Ruskem a Čínou hloupost

Minulý týden jsem psal o Borisu Berezovském, ruském miliardáři, jehož smrt vyšetřovaly britské úřady. Abych porozuměl kariéře Berezovského, jako duchovního otce ruského kapitalismu, dotázal jsem se bývalého důstojníka KGB Konstantina Preobraženského na Berezovského minulost. Bez nejmenšího váhání mi řekl, že Berezovskij byl agentem KGB, který nabyl svého bohatství od Komunistické strany Sovětského svazu. A dodal, že také všichni ostatní ruští oligarchové mají stejný původ. K úplnému pochopení významu tohoto odhalení si čtenář musí představit, co by znamenalo, kdyby každého amerického miliardáře vložila do byznysu FBI, za použití peněz Demokratické strany. Jaký kapitalismus by vznikl na takovém základě? A dále: jaký systém obchodování je takto ustaven?

Číst dál...

Vyvlastnění jako projev zvůle politické moci

Nemůže být sebemenších pochyb o tom,že socialismus je neoddělitelně spjat s totalitarismem a se servilním zbožňováním státu.“

W. S. Churchill

Konzervativní názory (např. názory Konzervativní strany) zaujímají ve spektru politického myšlení vždy pozici vpravo od politického středu, říkáme tedy, že konzervativní strana a její politika je politikou pravicovou. Nicméně nelze recipročně tvrdit, že každá pravicová strana a její politické myšlení je myšlením nutně konzervativním. Uvedený rezultát má oporu především v pohledu jednotlivých politických subjektů (jež jsou masmediálně často označovány za pravicové či dokonce konzervativní) na vztah soukromého vlastnictví a roli státu co by právně-politické instituce k tomuto vlastnictví jako takovému.

Číst dál...

Tisíce okradených vlastníků

Jak je možné, že v ČR existuje početná skupina vlastníků, jimž je upíráno právo (v mezích zákona) předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi? Jak je možné, že stát v této věci nic nečiní? Jak je možné, že tyto poškozené osoby se nejsou schopny domoci spravedlnosti ani u soudu? Jedná se o tzv. „oprávněné osoby“ podle § 13 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon). Tyto osoby získaly vlastnická práva k majetkovým podílům v transformovaných zemědělských družstvech v roce 1992 dle transformačního zákona a transformačního projektu.

Číst dál...

Socialistický hedonismus a vadnoucí ekonomika Spojených států

Ačkoli vědátoři nepřestávají psát tak, jako kdyby docházelo k nějakému ekonomickému oživení, surová čísla statistik vyprávějí jiný příběh. Totiž příběh o iluzorním oživení a dalších špatných investicích. Podle titulků v The Business News, americká ekonomika slábne poprvé od doby, kdy skončila recese. Dovídáme se, že "koncem minulého roku ekonomika nečekaně poklesla...". Ale opravdu se to nedalo čekat? Naše společnost odpadla od starých pravidel, od starých pravd. Tržní hedonismus si dnes podává ruce s hedonismem socialistickým a tak tu máme nový druh společnosti, která už nerozumí základům ekonomické vědy. Je to společnost, která si půjčuje a upadá do dluhů stále hlouběji. Je to společnost sugerující představu, že je možné získat něco za nic.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.