Obsah

Voličské nálady

Evropa právě prožívá zhroucení jednoho ze svých snů – snů o možnosti neustálého pokroku, zvyšování životní úrovně a snižování obtížností života. Ekonomická krize, s níž se již několik let potýkáme a které se asi hned tak nezbavíme, byla vyvolána nezdravým přístupem k financím, především žitím na dluh. Žily a stále tak žijí státy i jednotlivci. Když to prasklo, málokdo ze zodpovědných politiků měl tolik odvahy přiznat voličům, že takto už dál žít nemůžeme. Raději se všichni snažili a snaží zachránit, co se dá, v důvěře, že to nějak dopadne a předešlé chimérické žití se zase vrátí. Nevrátí, jakkoli se s tím nikdo nechce smířit.

Číst dál...

Proč je u nás draho?

Čas od času vyjde rozhořčená zpráva o tom, že ceny (za telefonní spojení, za oblečení a obuv, za sportovní vybavení, za některé potraviny, za zájezdy cestovních kanceláří...) jsou vyšší, než v okolních zemích. Čím jen to může být?

Číst dál...

Maďarsko v křivých zrcadlech

O neviditelných silách, které určují, co bude vytvářet vaše názory.

Číst dál...

Veřejný statek aneb malý výlet do historie pozemkových knih

V katastrech všech obcí odedávna existovaly (a dosud existují) pozemky i jiné nemovitosti, které užívali všichni občané. Nikdo nebyl z jejich užívání vyloučen, nikomu nebyla vymezena míra jejich užívání, ani platba za toto užívání, protože to nebylo prakticky, tedy rozumně možné. Tento „Veřejný statek“ byl osvobozen od daně a byl neprodejný. Patřila sem neplodná půda, rybníky bez užitku, mokřiska, průhony k pastvinám a k lesům, koryta řek i drobných vodotečí, silnice, veřejné cesty (vesměs hlavní polní cesty) – ale také náměstí, návsi, státní dráhy a kanály, kostely, kaple, hřbitovy, budovy sloužící státu, obecné školy i veřejné vzdělávací ústavy. Jasnou definici „Veřejného statku“ obsahuje už všeobecný zákoník občanský vyhlášený 1.6.1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s platností pro všechny země rakouského císařství, vyjímaje země koruny uherské. Pro české země platil, mnohokrát novelizovaný, až do 31.12.1950.

Číst dál...

Česká politika vůči EU neustále pouze reaguje

Měl premiér Nečas podepsat dohodu o fiskální zodpovědnosti, nebo udělal dobře, že ji nepodepsal?

Ti, kdo jsou pro nebo proti, se radikalizují, používají stále expresivnějších výrazů a odpůrci další integrace už Evropskou unii srovnávají ne pouze se Sovětským svazem, ale i se samotným Hitlerem. Při takové radikalizaci se stále méně daří nějaké rozumné debatě, co vlastně dělat. Radikálové na obou stranách (a je jich zřejmě stále více, soudě podle mediální scény) jsou stále přesvědčenější o své pravdě, ať už je tou pravdou to, že celá Unie je naprosto chybný projekt, nebo to, že jedinou rozumnou cestou je další federalizace Evropy. V takovém prostředí se ovšem smysluplnému rozhovoru, rozumnému zvažování různých pro a proti, příliš nedaří. Pokud je vám všechno opravdu takto jasné, pak ani nečtěte dál. Určitě vás naštvu. Patrně už tím, že mně všechno jasné není.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.