Obsah

Děti z ruin města Grozného aneb teroristé z Bostonu

V první a druhé čečenské válce (1994, 1999) zahynulo kolem padesáti tisíc dětí. Pod ruinami hlavního města Čečenska Grozného a jiných zničených měst této malé kavkazské republiky, musely léta přežívat tisíce zoufalých rodin. Před začátkem první války bydleli v Grozném převážně Rusové. Přesto ruské armádě tato skutečnost nezabránila, aby zničili každý dům ve městě. Čečenci požadující nezávislost své země, bránili každou ulici. Po válce zůstalo tisíce ruských a čečenských dětí bez rodičů. Tradiční příbuzenské vztahy se postupně vytratily, uprchlické rodiny stačily sotva uživit své vlastní děti.

Číst dál...

Pár kapek reminiscence

Fidesz (tehdy Svaz mladých demokratů) byl založen na jaře 1988 skupinou mladých intelektuálů a studentů jako nezávislá mládežnická organizace, protiváha komunistickému svazu mládeže. FIDESZ se stal jedním z nejvýznamnějších hnacích motorů pádu komunismu v Maďarsku. V prvních svobodných volbách 1990 získal 21 poslanců v parlamentu a stal se opozicí vůči tehdy vládnoucí koalici v čele s MDF.

Číst dál...

Čtvrtý dodatek k Základnímu zákonu Maďarska

Čtvrtý dodatek k Základnímu zákonu Maďarska

Číst dál...

Dekadence a ekonomika

Kladné statistické ukazatele nemusejí být známkou zdravé ekonomiky. Při ztrátě širšího kontextu mohou kladné ukazatele znamenat momentální výtrysky produktivity, zatímco je celková situace i nadále bezvýchodná. Takové statistické údaje mohou reflektovat dočasné podmínky, které nejsou reálně udržitelné. Přesto se najdou jedinci s touhou věřit v oživení, jedinci schopní dokazovat – navzdory veškeré skepsi – že k oživení dochází. Tak se například dočteme v článku Charlese Evanse (Bank of Chicago), že americká ekonomika se „s určitostí zlepšuje“, nebo v LA Times ze 14. března, že „jak ukazují data, americká ekonomika se zlepšuje proti očekávání rychleji“. Nebo co takhle článek ve Fox business od Jennifer Bootonové, která tvrdí, že „oživení prodeje automobilů je signálem lepšící se americké ekonomiky“? Nahlédneme-li problém z matematického úhlu pohledu, který hodnotí ekonomiku výhradně s ohledem na to, jak se momentálně jeví její fungování, měli bychom ekonomiku posuzovat na základě toho, čím se stává.

Číst dál...

Jak prezident integruje Evropu

V rovině symbolů začal dobře – vyvěsil prapor. Ale jak v reálu? Odjel do Rakouska a nechal zveřejnit svůj pár dní starý rozhovor, v němž vysvětlil Rakušanům včetně tam žijících bývalých obyvatel Sudet, že 90 procent sudetských Němců mělo být po válce pro kolaboraci popraveno; od popravy je zachránila velkodušnost Čechů, kteří jim změnili trest smrti na trest vyhnání a ztráty majetku.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.