Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

v tomto březnovém webovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ uzavíráme postupnou publikaci textů, které vznikly coby součást SWOT analýzy České republiky. Naleznete zde vše, co bylo k disposici v tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ a navíc souhrn těch příspěvků, které sice byly do podkladů analýzy zahrnuty, ale nebyly publikovány samostatně.

Číst dál...

Česká republika optikou SWOT

Strategická SWOT analýza umožňuje strukturovaný pohled na zkoumaný objekt. Tím je v tomto případě celá Česká republika. Silné a slabé stránky jsou vnímány jako faktory vnitřní, zejména společensky. Oproti tomu příležitosti a hrozby (rizika) jsou pojímány coby faktory vnější, na které máme omezený či rovnou žádný vliv.

Číst dál...

SWOT syntéza České republiky

Když jsme oslovovali autory s námětem na sepsání jejich osobní SWOT analýzy České republiky, byli jsme si vědomi, že oslovujeme okruh vice-méně podobně uvažujících osobností, jejichž hodnotové ukotvení a ideová východiska mají značný překryv. Inu, toto jsou KONZERVATIVNÍ LISTY, takže není žádným překvapením, že nikdo neoznačil za skvělou příležitost přijetí Istanbulské úmluvy a nedoporučil uzákonění „manželství homosexuálů“.

Číst dál...

Kapitoly z dějin kulturní revoluce na Západě VII.

Předchozí části (první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá)

Z extrému do mainstreamu

Hnutí hippies jako soudržný fenomén šedesátých let s koncem dekády „odpadlo“ (a to nejen po Learyho způsobu) a spolu s politicky neúspěšnou, převážně studentskou novou levicí se transformovalo do rozmanitých podob, jejichž základní typologie odpovídá následujícímu výčtu: návrat k standardům rodinného a pracovního života; komerční pohlcení kontrakultury popkulturou; vznik „státu hippies“ v Evropě v jedné ze čtvrtí dánské metropole; rozvoj pseudonáboženského hnutí new age; vznik nevládních politizujících nátlakových organizací (hájení míru a práv žen, etnik, sexuálních menšin, zvířat, přírody);1 zaujímání akademických a politických postů a šíření ideového i mocenského vlivu.2

Číst dál...

Seznamte se s Božími komunisty

Spojené státy jsou hluboce náboženskou zemí. Komunistická strana USA (CPUSA) si velmi brzy uvědomila, že mají-li být Spojené státy vůbec někdy dovedeny k socialismu, je nutno přetvořit náboženství k tomu úkolu. CPUSA má „Náboženskou komisi“, v níž socialističtí pastoři, náboženští akademici i laikové šíří marxistické ideje ve svých kostelích, synagogách, chrámech a mešitách.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.