Obsah

Píliť si pod sebou konár

Vláda si vpísala do Programového vyhlásenia, že „chce prekonať deliace čiary 90. rokov“ a že nastáva čas „historického kompromisu pravice a ľavice“. To znie pekne, otázne je len, čo to znamená.

Číst dál...

Eurovolby 2014

K volbám do Evropského parlamentu přišla v naší zemi ani ne pětina oprávněných voličů. To nás přivádí k otázce, kdo se cítí být, kdo chce být politickým národem? Politický národ není totožný se vším obyvatelstvem – to je zřejmé. Čím více má občan péči o veřejné záležitosti, čím více je aktérem podstatných společenských politických diskusí, tím více do něj patří. Bere na sebe větší odpovědnost – minimálně odpovědnost za výběr politické representace a už to samo o sobě je vcelku dost. Větší porce odpovědnosti by pak s sebou měla nést rozsáhlejší práva. Takové větší právo příslušníků politického národa by mohlo být realizováno prostřednictvím zvýšení váhy jejich volebního hlasu. Tím by také bylo dosaženo toho, že politická representace by více naslouchala hlasu právě těch, kteří projevují dlouhodobý seriózní zájem o správu země (kraje, obce).

Číst dál...

Sklenice a mince

Mám samozřejmě na mysli tu známou sklenici, co je napůl prázdná i napůl plná, a tu ještě známější minci, která má ty pověstné dvě strany... ostatně jako každá jiná mince...

Číst dál...

Dobře míněná rada

Komu není rady,... znáte to. Ale po pořádku. V právě uplynulých volbách do Evropského parlamentu se zúčastnily dvě malé, mně blízké politické strany: Klub angažovaných nestraníků (KAN) a Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska (KČ). Co si troufám říct, a vím že si troufám hodně, je, že jejich kandidatura byla chybou – ba co víc, že chybou je i jejich existence coby politických stran. Na následujících řádcích se pokusím vyložit proč.

Číst dál...

Z expanze Kremlu nutno vyvodit důsledky, konec dějin se nekoná!

Nepravé jest, pravím, to, že mermomocí jdeme kupředu, protože nemáme odvahy jíti dozadu. Tak praví socialista, že majetek jest již centralisován v trustech a družstvech: jedinou nadějí jest, centralisovati jej ještě dále ve státu. Já pravím, že jedinou nadějí jest odcentralisovati jej, to jest káti se a vrátit se; jediným krokem kupředu jest krok dozadu...
Gilbert Keith Chesterton

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.