Obsah

Ať laskavě vstane ta pravá loutka Rusů!

Napsal J. R. Nyquist

Uveřejňujeme článek námi často překládaného politického komentátora J. R. Nyquista z předvolební doby v USA. Osvětluje napětí před volbami a uvádí myšlenky, které jsou v dynamické situaci do definitivního převzetí prezidentského úřadu D. J. Trumpem k 20.lednu 2017 stále zajímavé.

Redakce

S rozhodností tvrdím, že Marx vědomě vytvořil intelektuální podvod za účelem zajištění ideologie, která mu umožní podporovat násilnosti vůči lidským bytostem při předvádění mravního pobouření.

Eric Voegelin, Autobiographical Reflections, [str. 48]

Ti, kdo znají důvěrně práci komunistů, jsou si vědomi, že USA jsou v ohrožení. Neměli by strach, kdyby si národy země nebezpečí uvědomovaly. Avšak nepřátelé civilizace, nejen ti v Komunistické straně, ale i ti mimo ni, jejichž podpora komunistických teorií je hrou s ohněm, usilují o vládní zvrat. Pracují lstivě, úskočně, jsou ochotni dlouho vyčkávat, jen aby dosáhli svých záměrů. A jejich hlavním účelem i cílem, k němuž směřují, je zničit v Americe náboženství, domovy a stát, aby nastolili diktaturu proletariátu řízenou Zinověvem a jeho gangem v Moskvě, nahrazující vládu Spojených států.

R. M. Witney, Reds In America, 1924, [str. 54]

Manévrování

Už v roce 1924 se radikálové a ruští agenti snažili nahradit vládu Spojených států klikou „řízenou Zinověvem a jeho gangem v Moskvě...“. Dnes je nominálním vůdcem tohoto gangu Vladimir Putin. A podle toho, co v poslední diskusi před prezidentskými volbami pronesla Hillary Clintonová, je Donald Trump Putinův člověk. Nazvala republikánského kandidáta prezidentství „loutkou Rusů“. Pan Trump Clintonové odpověděl: „Ne, loutkou Rusů jste vy.“

Oba prezidentští kandidáti se vzájemně obviňují, že toho druhého řídí ten „gang v Moskvě“, o kterém se zmiňoval Whitney. To je v několika směrech překvapující; za prvé panuje představa, že možnost převratu, který by provedli ruští komunisté, vymřela se studenou válkou. To je ovšem směšný mýtus – komunisté jsou všude. Jsou ve vládě, jen si dávají pozor, aby nevystupovali pod pravým jménem. A smrt komunismu? Ten nikdy nevyhyne, ledaže by ho někdo zabil. A to nikdo neudělal. Komunisté prostě jen prohlásili, že odcházejí.- A nikoho ve skutečnosti nezajímalo, kam.

Podle badatele Trevora Loudona odešli někteří pracovat do Bílého domu pod jmény Bill, Hillary a Barack. A nyní si chtějí vládu nad tímto domem podržet další čtyři roky – nebo pokud možno navždy. Rámec klamu, který jim umožňuje jít touto cestou, od nich nyní vyžaduje, aby své domácí oponenty obviňovali, že jsou „loutkami Rusů“. Pan Trump ovšem nemá povahu na to být někomu loutkou a ještě by teprve musel nějak hmatatelně Rusku  pomoci. Oproti tomu však Hillary Clintonová nejenže údajně, podle někdejšího společníka, pana Larryho Nicholse, byla zamlada komunistkou,--- ale dokonce žákyní Saula Alinského (muže, který podporoval vzestup komunistů). Přitom táž žena obviňuje z role „ruské loutky“ svého soupeře, takže vážně vypadá jako karikatura antikomunismu. Podle našeho soudu jde v daném okamžiku o zjevnou náhradu politické či strategické linie operace jinou operační linií. Odkud ten zvláštní posun? Žena, která stála v čele „Resetu vztahů s Ruskem“, která Rusku zpřístupnila dvacet procent amerického uranu – která vyvážela do Ruska tajnou technologii – předvádí přemet a mění se v Josepha McCarthyho (v padesátých letech 20. století senátor a přední reprezentant amerického antikomunismu – pozn. překl.). Jak tomu máme rozumět?

Podle 20. článku Napoleonových Vojenských zásad „by se neměla operační linie opouštět; avšak k tomu nejobratnějšímu válečnému manévrováni patří moudrost, jak ji opustit v případě, že je to v dané situaci žádoucí či nutné . Armáda, která chytře mění svou operační linii, oklame nepřítele, který se přestane starat o svůj týl nebo o  svá slabá místa, na která je možno zaútočit.

Náhlá starost paní Clintonové o ruské loutky na vysokých úředních místech je podle mne takovým „obratným“ manévrem: tím opravdu „nepřítele klame“, neboť v daném případě je tou pravou loutkou Rusů sama paní Clintonová. Rusové jistě mají v zásobě dost špíny, jimiž by mohli zničit její kariéru, kdyby chtěli. Zamyslete se tedy: proč to nedělají? Jak to, že americká média, která za časů I. F. Stonea a Waltera Durantyho (předváleční američtí levicoví novináři – pozn. překl.) bývala notoricky známá svým příklonem ke kulturnímu marxismu a prodejností vůči Moskvě, jsou tak zjevně na straně paní Clintonové?

Mistři loutkaři

Vzhledem k jejím lehkovážným indiskrétnostem, četným skandálům a nezákonnostem na ni mají Rusové určitě víc kompromitujících materiálů než na kohokoli jiného. Ruské zvláštní služby jsou přece koneckonců ty nejlepší na světě. A pokud si myslíte, že Hillary Clintonová je žena s mocí, zamyslete se znovu. Musí se před požadavky svých vyděračů sklonit. O politický úřad neusiluje na základě síly, nýbrž na základě hrozivé nutnosti. Vzhledem k tolika zločinům jí zbývá jediná cesta: dosáhnout bezpečí úřadu. A v tom ji její vyděrači horlivě podporují. Vždyť k čemu by jim byla dobrá, kdyby nezastávala úřad? Proto jí Moskva pomáhá seč může. Na oplátku se její režim musí stát americkou verzí Německé demokratické republiky; tedy státem plně podřízeným ruským zájmům.

Proto je nezbytně nutné, aby Clintonová obviňovala Trumpa, že ruskou loutkou je on. Jedině takto se může distancovat od svého nevyřčeného programu. Ti větší psychopati v Moskvě, kteří si dělají loutky z malých psychopatů ve Washingtonu, asi z toho zoufale špatného nasměrování nemají zrovna radost; proto zmobilizovali svá loďstva a uvedli své občany do stavu pohotovosti. Jaderná světová války může vypuknout každým okamžikem.

Rusko ze své strany Hillaryino obviňování Trumpa podporuje. Rusové mnoha jemnými gesty a kývnutími naznačují, že Trump je jejich člověk. Přední šašek ruského „demokratického“ cirkusu, Vladimir Žirinovskij, v nedávném rozhovoru řekl: „Až budou Američané 8. listopadu volit prezidenta, budou si muset uvědomit, že pokud zvolí Trumpa, volí mír na planetě Zemi. Budou-li však volit Hillary, znamená to válku … všude budeme vidět samé Hirošimy a Nagasaki.“

Člověk musí být prosťáček, aby bral takové vyhlášení za bernou minci. Nejpotrhlejší politik v Moskvě posílá Trumpovi vzdušné polibky. Opravdu někdo předpokládá, že to Trumpovi pomůže? A líbí se Američanům, že jim Rusko vyhrožuje? Je-li Trump loutkou Kremlu, tak tím ho odstavili. Své loutkařství zpackali!

Na druhé straně vším tím pomáhají Clintonové udržovat její krytí.

A proč by neměli paní Clintonové pomáhat? Rusko je ve vodění loutek jako doma, měníc maso a kost ve dřevo a vodicí nit. Obchodník, který se zaplete s Ruskem, se stane loutkou. Loutkou se stane diplomat, který podepíše smlouvu s Moskvou. Loutkami jsou obhájci globálního oteplování, jsou jimi radikální feministky, proputinovští konzervativci, nacisté, islámští teroristé… Loutek je na tolika místech tolik, že je těžko určit, kde je ruské loutkářské přehlídce konec a kde začíná realita.

Infiltrace

K pochopení toho nebezpečí Američané ještě nedospěli. Pokud ho ale vůbec někdy pochopí, nezbude Clintonové, než prchnout ze země. Neboť co když si FBI povšimne jejích vodicích nití – co pak? Hillary Clintonová bude na útěku, a nejen ona. Další loutka Rusů je v Bílém domě dnes už více než sedmým rokem. A tenhle muž přišel s návrhem, aby se Amerika zbavila všech jaderných zbraní. Také s sebou přitáhl do vlády a do řídícího aparátu ještě jiné loutky: jsou v CIA, v NSA i v Pentagonu. Jsou na ministerstvu zahraničí i na ministerstvu spravedlnosti.

Ano, ano, jsou to samí komunisté. A podle názoru Erica Voegelina tito věrní učedníci Karla Marxe touží „podporovat násilnosti vůči lidským bytostem při předvádění mravního pobouření“. Psychopati vždy hledají nějaké oběti. Jejich dychtění po ničení a pomstě je absolutní. Hillary Clintonová, Saul Alinsky, Karel Marx – všichni jsou střiženi z téže látky. Fungují na stejný pohon – žene je vyšinuté běsnění a závist, snaha vypadat důležitě a radikální představa, že jedině můj myšlenkový svět je reálný. A vzhledem k tomu, že Moskva je „vlastí“ zpolitizované psychopatie, není divu, že nejkrajnější násilnictví, jaké si jen lze představit, vystupuje pod maskou ruské (rozuměj sovětské) vojenské vědy. V „Sovětské vojenské strategii“ od maršála V. D. Sokolovskéh se dočteme: „Moderní válka … bude atomová a bude to ta nejničivější válka v dějinách lidstva. Metody vedení takové války se budou radikálně lišit od metodiky válek v minulosti, včetně Druhé světové války“ (str. 427 Randova překladu).

Jelikož komplot komunistů dosahuje svého konečného vrcholu, objevuje se reálná možnost jeho odhalení a demaskování. Proto musejí být ruské střely v pohotovosti. Jedině to je zárukou, že se podaří udržet ruské loutky bezpečně u moci. A kdyby FBI učinila nějaký pohyb proti těmto zrádcům, shledá Obama za vhodné bombardovat Sýrii. Až vypukne Třetí světová válka, bude hlavní stan FBI prvním terčem Rusů.

Nyní je nutno, aby Obama a Clintonová udržovali v neustálé pohotovosti fikci, že by nejraději hned zítra vyrazili do války proti Rusku. V té fikci mají totiž zbraň, která ubije veškerou domácí opozici. Co na tom, že Amerika nemá v Sýrii žádné zájmy? Co na tom, že Obama a Clintonová usilovali o oslabení americké armády? Důležité je jen jedno: aby byli v úřadě, až ta válka vypukne – aby měli v rukou veškeré nouzové pravomoci.

A co atomová válka?

Atomová válka uspokojí nutkavou touhu psychopatů vraždit ve velkém měřítku. Podle Sokolovského: „Těchto cílů lze dosáhnout mohutnými jadernými útoky strategickými střelami a vzdušnými silami dlouhého doletu na nejdůležitější země nepřátelské koalice, na oblasti a cíle, které tvoří základnu vojenské a hospodářské síly nepřítele, a na vojenské formace.

Situace je dokonale jasná. To, že Clintonová označuje Trumpa jako „ruskou loutku“, signalizuje, oč při letošních prezidentských volbách jde. Vypovídá to, kam až pokročil plíživý posun rudé hranice.

Komentář uveřejněn k 26. říjnu 2016. Převzato se souhlasem autora. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová. Mezititulky redakční.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.