Obsah

Dva jedovaté výhonky

Jednou z os hlavního tématu čísla je text Daniela Pipese „Podporovat Assada“. Za hodnou zmínky lze považovat skutečnost, že mezi napsáním tohoto článku a vydáním těchto KONZERVATIVNÍCH LISTŮ se Obamova administrativa přiklonila k prakticky přímo opačnému postupu, než je ten, který poněkud provokativně autor doporučuje. Co z toho vzejde geopoliticky a jaký bude osud křesťanských enkláv na Blízkém východě? To jsou otázky, které se část autorů v tématu měsíce pokouší diskutovat jak ve světle případného vítězství „rebelů“, tak „režimu“. Přímá podpora povstalců ze strany USA pochopitelně posunuje blíže realisaci scénáře opírající se o předpoklad svržení Assada.

Číst dál...

Budoucnost náboženských menšin v Arabském světě vidím spíše pesimisticky

Rozhovor Mezinárodní křesťanské solidarity s ředitelem Občanského institutu MUDr. Romanem Jochem

Číst dál...

Trpí-li jedna část těla...

...trpí s ní celé tělo. Tato citace (1. Korintským) je jedním z leitmotivů Mezinárodní křesťanské solidarity (CSI). Určitě neplatí pouze pro křesťany (i když jsou to dnes, jako již mnohokrát v minulosti, právě oni, kdo pro svoji víru nejvíce umírají – každoročně více než 100 000 zabitých...). Platí pro všechny lidi. Ano, nemůžeme nikdy zastavit každou nespravedlnost, nalézt řešení každého konfliktu, ukončit každou válku. Nemáme takovou moc a je jen pokušením po ní toužit – dříve či později by nás ta moc ovládla a my bychom jí zneužili.

Číst dál...

Fiat iustitia et vivat mundus

Jedním ze tří podivuhodně spletených pramínků současné rozsáhlé akce státních zastupitelů a policistů na nejvyšší politické úrovni je stíhání účastníků politického obchodu, kterým bylo zajištěno přijetí daňových zákonů tím, že odporující poslanci rezignují na svůj mandát a obdrží ekonomicky zajímavé funkce ve státním a hospodářském aparátu. Aktérům této aféry hrozí obvinění z trestných činů korupčního charakteru.

Číst dál...

Důvody úpadku zdravotnictví

Nechápu, jak může být vládní reprezentace překvapena negativními výsledky české ekonomiky. Buď už není schopna nelhat (i sama sobě) nebo žije úplně mimo realitu. Každopádně na ekonomické realitě má lví podíl, což neznamená, že odpovědnost za naši vnitřní situaci nemají všechny další politické strany, které se tu za více než dvacet let podílely na moci. Ekonomický pokles Česka v době, kdy okolní ekonomiky rostou, není zřejmě způsoben vnějšími vlivy, ale naší vnitřní situací. Korupce a omezující podmínky veřejných soutěží způsobují ve svých důsledcích nedostatečnou inovaci a tím i malý růst produktivity práce a konkurenceschopnosti, naopak snižují konkurenci, což vede k vysoké cenové hladině, tedy drahotě nepřiměřené poloze Česka a výdělkovým možnostem obyvatel. Spotřeba veřejné správy, která je společně se školstvím největší brzdou společnosti, jak konstatovala analýza NERVu, je tak vysoká, že nedostatek příjmů v době hospodářského poklesu musí vláda nahrazovat zvyšováním DPH, respektive změnou sazeb DPH pro některé komodity. Tím se do problémů dostávají některé veřejné služby, například zdravotnictví.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.