Obsah

Příští parlamentní volby

V příštím období nám patrně bude vládnout proruská klika v závoji z levicového populismu. Můžeme se mýlit – a v takovém případě nás čekají další předčasné volby ve velmi krátkém termínu, neboť zdevastované strany bývalé koalice (ve kterých byla proruská klika v závoji pravicového populismu přece jen o něco slabší...) by mohly další vládní odpovědnost unést jen stěží. Nicméně, přidržme se prvního, pravděpodobnějšího scénáře a vyjádřeme jeden optimistický předpoklad: že nedojde k žádným fatálním změnám režimu, tedy zejména že příští volby nebudou méně svobodné než jsou ty aktuální. Pak tedy přijde po volbách čas příprav na příští konzervativní politické úspěchy.

Číst dál...

Perspektivní volba

Před více než dvěma lety jsem mimo jiné napsal toto: „Dnes stojíme před částečně snadnějším a dílem složitějším úkolem: demontovat náš postkomunismus a zakotvit naše společenství s konečnou platností tam, kde je doma, tedy na Západě. Snadnější je ten úkol v tom, že při likvidaci postkomunismu nemusíme čelit tomu nejhoršímu – tedy nesvobodě v širokém slova smyslu. Praktikujeme své víry bez toho aby nás někdo špehoval a vyhazoval „za to“ naše děti ze škol, cestujeme do zahraničí a studujeme tam, pracujeme tam a vracíme se domů, soukromě hospodaříme. Zaplať Bůh za to! Složitost pak spočívá v míře neuvědomění většinové populace, že vůbec něčemu jako postkomunismus čelíme. Lidé spíše detekují projevy postkomunismu: nebývalou míru korupce a klientelismu – tedy fatální narušení rovnosti před zákonem, nedůvěru všech vůči všem – což v konečném důsledku prodražuje jakoukoli činnost, zahraničně politické a bezpečnostní lapsy – jako by si někdo myslel, že Rudá armáda opustila naše území jen dočasně. Léčit projevy bez toho, abychom šli k příčině, je však dlouhodobě neúčinné. ...

Číst dál...

Dráty spadlé na zem

Čím chcete převědčit voliče, aby volili právě Vaši stranu? Dostal jsem tuto otázku snad stokrát a pokaždé znovu a znovu mne dokáže naštvat. Odpověď a celý problém našeho národa je totiž zakletá uvnitř otázky samé. Představte si situaci, jako kdyby se někdo postavil, dal si ruce v bok a s žoviálním úsměvem prohlásil: Čím mne chcete přesvědčit, že je dobré nedotýkat se drátů spadlých na zem? Cítíte, že to drhne? Nepřijde vám to nelogické a hloupé? Vždyť člověk, co se Vám snaží zabránit v sahání drátů na zem spadlých, se snaží Vás ochránit, aby se Vám něco nestalo. A Vy ve své zpupnosti máte tu troufalost jej považovat za hlupáka?

Číst dál...

Dvě kola jednoho bicyklu

Ten příměr lze použít na kde co. Např.: co je důležitější, obsah nebo forma? Inu, jde o dvě kola... Snad lze pak diskutovat ještě o tom, které je to kolo, které zprostředkovává celému stroji pohon, ale to je tak vše. Nutná bývají obě. Věřím, že situací, které lze tímto zjednodušením přiblížit, nalezne ve svém okolí každý hned několik. Domnívám se, že podobně se to má i s talentem a pílí. Ondřej Šlechta publikoval 11. 10. 2013 v Revue Politika text „Neudržitelný stav“ s podtitulem „Máme přetlak humanistů a katastrofální nedostatek technických absolventů“. V něm mimo jiné uvádí: „A nutit člověka, který nerozumí matematice, studovat technický obor, nemá valného smyslu, protože v tom stejně nebude dobrý.“ Rád bych se na tuto tezi podíval ze dvou úhlů.

Číst dál...

Jak zakonzervovat současný stav, rychle a účinně

Pavel Kohout nabízí ve svém textu „Jak odstranit korupci, rychle a účinně“ (Neviditelý pes, 10. 10. 2013) pět receptů na nemoc úplatkářství. Čtyři z nich ponechám stranou s tím, že je autor, domnívám se, popsal velmi pěkně... souhlasím s tím, že jejich aplikace by byla účinná.
Kde však s autorem souhlasit nemůžu je jeho přesvědčení, že jedním z protikorupčních nástrojů je změna volebního systému (patrně míní zejména pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu) ze současného poměrného na většinový. Přesněji, říká „Co by pomohlo? Možnost volit si poslance přímo.“ Buď mi tedy něco podstatného uniká (nevylučuji), nebo nejde o nic jiného, než právě o systém většinový. Jen je to pěkně marketingově zabaleno – od té doby, co bylo empiricky zjištěno, že heslo „přímá volba“ má u nás přímo magickou moc. Tak např. TOP 09 začala laškovat s přímou volbou starostů... To si lze vyložit tak, že si tato strana přeje stovky malých zemanů rozesetých po radnicích v celé zemi, kterých by bylo – s ohledem na způsob jejich zvolení – extrémně obtížné se zbavit... až by začali řádit.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.