Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

tento editorial vzniká v den, kdy polední sirény připomínají památku 3 českých vojáků, kteří padli v Afganistánu při útoku sebevražedného atentátníka. V Praze se prý objevují samolepky, které se vysmívají těmto padlým a haní je jako obyčejné žoldáky.

Máme za to, že je potřeba jasně říci, že oběti našich vojáků si vážíme a vzdáváme jim hold. Není samozřejmostí v dnešním světě sloužit své vlasti s nasazením života, plnit rozkazy bez kecání a stát věrně ve službě, kde je potřeba, být ochoten dostát svým slibům, byť i ke své škodě. Je na místě vděčnost za každého, kdo je toho schopen a k tomu ochoten.

To nic nemění na tom, že je zcela legitimní debatovat o smyslu a perspektivách naší vojenské přítomnosti na Blízkém Východě. Pro připomenutí: Spojenečtí vojáci (včetně příslušníků Armády České republiky), kteří v rámci International Security Assistance Force (ISAF) slouží v Afganistánu od prosince 2001, tam vstoupili v rámci alianční reakce na islamistické útoky 11. září a stalo se tak se souhlasem Rady bezpečnosti OSN.

Po 17 letech je zcela na místě zamýšlet se, proč a jak jsou vlastně vedeny vojenské operace, s jakými výsledky a jakými perspektivami. Tyto otázky však mají být adresovány politikům, spíše než vojákům.

Jakou roli Západní vojáci v Afganistánu (a jinde na Blízkém Východě) po těch letech ještě hrají? Kdo a jak rozdává karty v této hře? Jsou rozdány tak, aby bylo vůbec možno vyhrát? A chceme to vůbec? Ano, klaďme si tyto otázky. A zejména chtějme odpovědi od těch, kdo jsou za to zodpovědni.

Proto: Čest našim vojákům, rozum našim politikům!

***

Ve sněmovně leží dva poslanecké návrhy na změnu zákonů. Jeden na změnu občanského zákoníku, kterou by bylo uzákoněno tzv. manželství pro všechny, tedy bez ohledu na pohlaví či sexuální orientaci.

Druhý na změnu čl. 32 Listiny základních práv a svobod, kterou by byla do našeho ústavního pořádku zakotvena zásada, že „manželství je svazkem muže a ženy“.

Ten první návrh je výsledkem „dlouhého pochodu institucemi“, těší se podpoře progresivistických kruhů a intelektuálních a kulturních elit, stojí za ním silná lobbystická kampaň „Jsme fér“, s návrhem vyslovila souhlas vláda, je podpořen peticí s více než 70 000 podpisy.

Ten druhý návrh je iniciativou několika jednotlivců, vláda mu nepřeje, mlčí o něm média, petice na jeho podporu se zrodila nedlouho před prázdninami a v jejich polovině je pod ní shromážděno zhruba 20 000 podpisů. Nebude-li úspěšný, pak hrozí, že se nám tady jaksi tiše, za zády uzákoní cosi, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné…

Manželství je svazek muže a ženy, jakékoliv jiné svazky by neměly být nazývány manželstvím, míní autoři petice. Jen svazek muže a ženy může plnit hlavní funkce rodiny, zejména přivést na svět další generaci a vychovat je v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné mateřské a otcovské lásce i vzoru.

Pokud máte za to, že i v dnešním světě platí, že manželství jako svazek muže a ženy je fér a má být chráněno zákonem, podpořte prosím petici na podporu manželství, organizovanou Aliancí pro rodinu. Naleznete ji zde: http://podporamanzelstvi.cz/

***

V tomto čísle naleznete rozsáhlý text Jana Drnka Konzervativní alternativa převzatý z Monarchistického zpravodaje. Vyvolává řadu otázek, lze vůči němu v jednotlivostech vznést i oprávněné výhrady a námitky. Nepřekvapivě volají monarchisté po „křesťanském dynastickém panovníkovi“. Co si však počít s dynastickým ne- či post-křesťanským panovníkem? Byl by to legitimní panovník? Těšila by se monarchie s takovýmto panovníkem na trůnu loyalitě našich monarchistů? Kupříkladu současný vývoj ve Španělsku ukazuje, že se nemusí jednat o ryze akademickou debatu... Nicméně, celkově jde o velmi kompaktní vizi, které zejména ve svém analytickém rozměru jde často přímo k jádru věci. Vedle tohoto textu publikujeme štíhlejší článek Politická reforma, který byl napsán zcela nezávisle. I jemu lze ledasco vytknout (z konzervativní posice zejména nezanedbatelnou míru konstruktivismu...), ale jak co do motivů, tak co do podstaty (nikoli formy!) nabízených řešení jsou si obě představy až překvapivě blízké. Posuďte sami.

***

V editorialu minulého, červnového čísla KONZERVATIVNÍCH LISTŮ jsme avizovali publikaci překladu studie Ruská strategie a evropská uprchlická krize autorů J. R. Nyquista a A.-M. Cernae. Vše máme připraveno, ale rozhodli jsme se vydat tento text nejprve samostatně, jako přílohu VÝBĚRU Z HROZNŮ. Nejdříve tedy tuto brožuru dostanou do rukou naši předplatitelé a teprve potom ji dáme k disposici na webu. Věříme, že to odpovídá významu tohoto textu.

***

Letošní rok je kulatými výročími přímo prošpikován a za pár dnů tu máme opět jedno: 50. výročí vpádu „spřátelených armád“ Varšavské smlouvy pod vedením Rudé armády, která se pro nás na následujících 20 let stala armádou okupační. Tyto dvě dekády se ukázaly být tou dočasností, která byla s pobytem okupačních vojsk v dané době spojována. Od té doby je také známa jednotka dočasnosti: jeden furt. Je samozřejmě důležité připomínat si, že Kreml neváhal krotit své gubernie násilím. Ještě důležitejší je však poučit se z tehdejšího (krizového) vývoje. Pro následující období normalizace bylo typické „zabraňování nedozírných následků“. Dnes, kdy v čele vlády stojí nomenklaturní komunista evidovaný jako agent Státní bezpečnosti, usvědčený lhář vyšetřovaný pro finanční podvody, je navýsost aktuální mít na paměti, za jakých okolností, kde a jak se sluší dělat kariéru.

***

Značný odpor vyvolala praxe úřadů USA oddělování dětí od jejich rodičů, kteří s těmito dětmi ilegálně překročili hranice Spojených států. Křik spustily zejména kruhy, které na administrativě presidenta Trumpa už tak nenechají nit suchou. Podle nich rodiny mají být pohromadě. Což o to, to podle nás také. Přesto ale, pokud je někdo pravomocně odsouzen a uvězněn nebo v souladu s právním řádem vazebně stíhán, souhasíme s tím, že děti s ním do cely většinou umisťovány nejsou. Ale možná by aktivisté přesvědčení o tom, že děti patří k jejich biologickým rodičům, mohli poučit norský Barnevern. Čtěte rozhovor Dana Drápala s Jitkou Chalánkovou.

Přejeme příjemný zbytek prázdnin a léta s KONZERVATIVNÍMI LISTY.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.