Šílenost Obamova transgenderového nařízení o toaletách

Napsal J. Matt Barber

Prezident Obama určitě přišel o rozum. Přímo poplival občanská práva mužů i žen, kluků a holek, pokojně se vyčůrat či jít do sprchy, aniž by byli nahými, pohlavně zmatenými nebo pohlavně útočnými predátory opačného pohlaví okukováni nebo nuceni přijmout, že nacházejí lacinou zábavu v tom, že záměrně vystavují na odiv své genitálie.

Fox News o tom přináší následující zprávy: „Obamova administrativa rozesílá na všechny školní okrsky v zemi dopis s nařízením, aby transgenderovým studentům, [myslí se takoví, kteří předstírají příslušnost k opačnému pohlaví], povolovaly používat koupelny a převlékárny podle toho, jaké pohlavní identitě dávají přednost, i když to není v souladu s jejich rodným listem. ... Ačkoli dopis nemá účinnost zákona, přesto upozorňuje, že ty školy, které nevyhoví výkladu občanských práv podle vládní administrativy, se mohou dostat do střetu s právem nebo přijít o federální dávky.

Operativní frází je tu ono „nemá účinnost zákona“. To je ze strany Obamovy administrativy cynická ukázka čiré propagandy. Nařízení je zcela bezzubé a ve všech směrech v rozporu s letitým a nedvojznačným záměrem a právní interpretací hlavy VII a hlavy IX federálního zákona.

Jasně je to zřejmé v Severní Karolíně z reakce v procesu proti administrativě při obhajobě tamního zákona o toaletách HB2: „Jedná se o pokus jednostranně přepisovat osvědčené federální zákony o občanských právech, a to způsobem naprosto v rozporu se záměry Kongresu a bez ohledu na desetiletí statutárních soudních interpretací,“ vyjádřeno stížností Pata McCroye, žalobce za vládu Severní Karolíny.

Školské úřady mají a musí ignorovat tuto absurdní dezinformační kampaň. Je to téměř zoufalé úsilí krotit národní vlnu zuřivé opozice vůči toaletám, převlékárnám a sprchám bez rozlišování pohlaví.

Na našich školách není prostor pro diskriminaci jakéhokoli druhu, ani proti transgenderovým studentům na základě jejich pohlaví,“ hlásá ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová.

Má to drobný háček: hlava VII jasně definuje, co se myslí pojmem „pohlaví“. Záměrem bylo bránit diskriminaci žen (skutečných žen), a Lynchová to ví: „Pojmy ‚kvůli pohlaví‘ nebo ‚na základě pohlaví‘ zahrnují, ale nejsou omezeny na ‚kvůli‘ či ‚na základě‘ těhotenství, porodu nebo souvisejícím zdravotním okolnostem; mají se chápat stejně pro všechny účely související s jakoukoli činností.

Jak poznamenal bývalý vysoký úředník US ministerstva spravedlnosti Frank Lipuma v John Marshal Low Review: „soudy definují pojem ‚pohlaví‘ v souladu tradičních výroků o biologickém pohlaví“.

Dokonce i Ruth Bader Ginsburgová, krajně levicová soudkyně Nejvyššího soudu, po léta uznává tuto nespornou skutečnost a píše o tom ve Washington Post: „Oddělené prostory pro svlékání, spánek a osobní tělesné funkce jsou povoleny, v některých případech vyžadovány, s ohledem na soukromí jednotlivce.“ Pokud zamíříte od Ruth Bader Ginsburgové doleva, už tam žádné vlevo nezbylo.

Kongres navíc zamítl, nikoli chybně, snahy zahrnout „genderovou identitu“ nebo „pohlavní orientaci“ do federálního práva. Je nade vše zřejmé, že zákonodárcům, kteří projednávali a schvalovali hlavu VII a hlavu IX, se nikdy nesnilo, že by „pohlaví“ snad mohlo zahrnovat muže žijícího v nejistotě pro falešnou představu, že je ženou.

A tak, po pravdě, páteční dopis – „směrnice“ představuje sotva něco jiného, než další zoufalý pokus našeho úřadujícího despoty obejít ústavní postup za pomoci výkonné libovůle.

Toto bláznění s „genderovou identitou“, to jsou „císařovy nové šaty“ podávající si ruce s George Orwellem. Všichni musíme předstírat, pod hrozbou zákonného postihu, že jakýsi muž v minisukni je přitažlivá dáma, jinak se vystavíme hněvu „pokrokového“ Velkého Bratra. Či snad Velké Sestry? Můj zmatek nezná mezí!

Sousedovic holka

Extrémistická agenda LGBT je nejen protiústavní, útočná a pobuřující, je také nanejvýš nebezpečná. Jsou doloženy už tucty případů, kdy sexuální predátoři bezostyšně zneužili tuto politiku „genderové identity“ a „sexuální orientace“ pro vlastní zvrácené cíle. Posuďte například následující; jestli to vaši krev neuvede do varu, tak to pak byste právem mohli být liberálové: Stát Washington, datováno 2012. Colleen je zrovna taková, jako sousedovic holka. No, svým způsobem; Colleen totiž má penis. Takže podle mého soudu, nemá-li sousedovic holka penis, Colleen vlastně vůbec není jako ona.

Ale to jen tak. Ve státě Washington vám podle zákona nezbývá než předstírat, ve shodě s Colleen, prezidentem Obamou i Lorettou Lynchovou, že tváří v tvář realitě je Colleen zrovna jako sousedovic holka. Což také zahrnuje tolerovat Colleen (ve skutečnosti je to chlápek ve věku 47 let a jmenuje se Clay Scott Francis), že se „povalovala nahatá v sauně a předváděla se“ šestiletým děvčátkům. Což se skutečně stalo v ženské převlékárně Státní školy Evergreen.

Tak pomalu, tatíku. Podle zákona státu Washington, pokud máte nějaký problém s panem Francisem, který ukazuje všecko vašemu děvčátku, pak tím problémem jste vy. Jste „transfob“ („homofobovo“ ďábelské dvojče). Pošlete tohoto zvrácence k zemi za to, že děsí vaši prvňačku, a máte namířeno do vězení, zatímco „Colleen“ má namířeno do „kampaně za lidská práva“ a uznání za nejnovější oběť „zločinu z nenávisti vůči LGBT“.

Hádám, že chce být následníkem Rosy Parksové (uznávaná bojovnice za práva černochů, proslavená akcí v r.1959 – pozn. red.).

Víte, je to jenom fér, protože, jak si Clay postěžoval, ehm, vlastně „Colleen“ postěžovala, a jak policie dosvědčila, tento úchyl „trpěl diskriminací“ následkem požadavku, aby se vzdálil od vystrašené sedmnáctileté dívky. A Francis vykřikoval: „Toto není případ Alabama 1959. Policii nevoláme, když se někdo napije vody z nesprávného zdroje.“

Francis, Loretta Lynch a většina Obamovy administrativy jsou v tomto zajedno. Sdílejí tuto bizarní zaujatost vůči objektivní biologické realitě a vůči bezpečí a soukromým právům žen a dětí. A v rukávech skrývají kartu „občanských práv“ v podobě frašky.

Jen pro "barevné"?

Není tomu ani moc dlouho, co státy, včetně Severní Karolíny, mívaly jiné vývěsky na toaletách, sprchách a veřejných ubytovnách, které lidem nedovolovaly vstoupit, a to na základě odlišnosti a bez rozdílu. Posunuli jsme se zpátky k těmto temným dnům,“ prohlásila Lynchová minulý týden.

„Odlišnost bez rozdílu?“ Prokurátorka Lynchová zřejmě scházela při výuce biologie ve třetí třídě. Je čas ujasnit si na 1600 Pennsylvania (Bílý Dům, pozn. red.), zdali děti nosí čápi. Zůstává nejasné, jestli sám pan Francis není autorem zcestných poznámek Lynchové.

Máte to, moji afro-američtí přátelé? Podle Obamovy administrativy, jakož i podle jejího spojence Clay Scotta Francise, nositele „bílého privilegia“, člověka jenž se mimochodem identifikuje jako „transgenderová lesbička“ (chápejte: sexuálně přitahován k ženám), je výtka vůči němu učiněná, že se nemůže odhalovat a záměrně vystavovat na odiv svoji mužnost šestiletým holkám, stejná, jako být vykázán do sprchy „pouze pro barevné“.

Jakou to spřádáme síť genderové dysforie (nejistoty/nespokojenosti, pozn. red.) a progresivistické patologie? Není přece „transfobií“ rozpoznat, že „transgenderová děvčata“ vlastně nejsou skutečná děvčata. Je to empirický a biologický fakt, že „transgenderová děvčata“ vlastně nejsou skutečná děvčata. Jsou to, byli a vždycky budou chlapci, bez ohledu na hloubku jejich pohlavní zmatenosti.

Tohle šílení musí skončit. Je čas se vzmužit, Ameriko.

Autor je zakladatel a hlavní editor BarbWire.com, kulturní analytik, sloupkař a právník se zaměřením na ústavní právo.

Mezititulky redakční. Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.