Obsah

Islámská rozpínavost pod drobnohledem

Napsal David Floryk

„Někteří představitelé Západu tvrdí, že Západ nemá problémy s islámem, nýbrž jenom s násilnými islámskými extrémisty. Čtrnáct století historie svědčí o opaku“, píše Dr. Martin Janeček v úvodu své knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra. „Hlavním důvodem tohoto procesu není ani tak síla islámského světa“, pokračuje Janeček, „jako spíš slabost světa našeho. A není to ani tak slabost vojenská, jako slabost morální, psychologická a z ní vyplývající i slabost demografická.“

Většina zodpovědných politiků si dnes uvědomuje smrtelné ohrožení naší civilizace ze strany „mezinárodního terorismu“, někteří z nich jsou už i ochotni připustit, že tento fenomén nějak podstatně souvisí s islámem. Boj proti terorismu má nepochybně více dimenzí. Kromě nepominutelné dimenze vojenské a bezpečnostní patří k boji proti terorismu i pochopení cílů nepřítele, jeho mentality a tradic. A právě tomu je kniha věnována.

Dr. Martin Janeček (narozený roku 1942 v Praze, od roku 1964 žijící ve Francii a posléze střídavě i v Praze) je vystudovaný historik, jako publicista se vztahům s islámským světem věnuje po léta, řadu muslimských zemí osobně procestoval. S hlubokou znalostí sleduje téma v jeho komplexnosti a dává věci do historických souvislostí. Tématem jeho knihy není náboženská podstata islámu. Soustředí na mapování jiného rysu islámu – jeho rozpínavosti. Expanzi islámu z Blízkého Východu provázelo násilí a tento neblahý rys se v islámu projevuje dodnes. Je to jen nahodilý, občasný exces, omyl, cosi, co se jaksi cestou přihodilo, nebo něco, bez čeho by samotná cesta nebyla možná?

Kniha přináší fakta o rozpínavosti islámu v jednotlivých částech světa, všude tam, kam islám dosáhl. Dokládá, že tato rozpínavost není ničím nahodilým, naopak vede k zamyšlení, zda nesouvisí se samotnou podstatou islámu. Autor je zjevně přesvědčen, že je tomu právě tak a tuto tezi obsáhle dokládá – píše o mravním a právním řádu islámu, o jeho tradicích, strukturách a historii a především pak předkládá dějiny zemí a národů, které již v minulosti islámské expanzi tak či onak čelily. Můžeme tak číst o dějinné zkušenosti Pyrenejského poloostrova i Středního Východu, Severní Afriky i Balkánu, černých Súdánců i „bílých“ muslimů v Západní Evropě.

Všechny tyto příběhy potvrzují postřeh známého profesora Huntingtona, který ve své době působil téměř skandálně, nicméně další vývoj jeho platnost opakovaně potvrzuje: „Svět islámu má krvavé hranice“. Pro někoho možná může být překvapivé připomenutí, že i naše Střední Evropa v minulosti opakovaně čelila ozbrojené islámské expanzi – starosvětsky romantické vzpomínky na tažení „na Turka“ v dobách našich prapradědečků se totiž týkají právě toho. Možná bychom si měli tyto kapitoly z našich národních dějin znova (či nově) pročíst...

„Náboženská indiferentnost českého národa vede mimo jiné k tomu, že toho o islámu jako náboženství a kultuře víme velmi málo. Před rozdělením Československa se mnozí Češi mylně domnívali, že Slováci jsou slovensky hovořící Češi. Zdá se, že mnozí Češi se dnes domnívají, že muslimové jsou něco jako křesťané, kteří říkají bohu Alláh a kteří mají poněkud zvláštní folklórní zvyky, nicméně jinak se od nás vlastně tolik neliší“, shrnuje Dan Drápal v předmluvě ke knize převažující „lidový názor“ na islám. Nic by však nebylo větším nedorozuměním.

Islám totiž není jen náboženstvím ve stejném smyslu jako křesťanství. Islám nezná zásadu, kterou Ježíš vyjádřil slovy: „Dejte císaři, co je císařovo, a co je Božího, Bohu!“ Islám nezná rozdíl mezi touhou přiblížit se první příčině našeho bytí a snahou co nejlépe organizovat život společnosti. Zakladatel islámu nikdy neřekl něco jako Ježíšovo: „Moje království není z tohoto světa.“ Islám jednoznačně chce kralovat také tomuto světu. Islám je vše zahrnující způsob života, řídící každou osobu a její společenský i politický život, jak Janeček dokládá rozborem pojmů jako šaría či džihád.

Cílem knihy je povzbudit Západ a Evropu k obraně, neboť „obranný boj je nutný a nevyhnutelný“. Proto je nutno dobře znát nepřítele. A proto také Martin Janeček svou knihu napsal: „V dnešní Evropě islamistům advokáti nechybějí. Ať je mi tedy dovoleno stát se příležitostným obhájcem té druhé strany. A veřejné mínění bude samozřejmě hrát roli soudce.“

 

Martin Janeček: Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra, Epocha, Praha 2011

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.