Obsah

Sázka na Apokalypsu

Evropská komise ve snaze zachránit planetu si klade ambiciozní cíle: snížit emise CO2 o 50–55 procent do roku 2030; a do roku 2050 přejít na tzv. uhlíkovou neutralitu, tj. vypouštět do ovzduší jen tolik CO2, kolik jsme schopni z ovzduší stáhnout (alespoň to slibuje budoucí předsedkyně EK Ursula von der Leyenová). Což zahrnuje i konec aut se spalovacími motory; přejdeme na elektromobily. Prý jen tak lze zabránit dalšímu oteplování planety, které způsobuje lidská aktivita, jak vědci říkají.

Tvrdit, že je vědecky něco definitivně prokázáno, je nevědecké. Jak ukázal sir Karl Popper, teorie přírodních věd nelze verifikovat (dokázat), lze je pouze falsifikovat (vyvrátit). Nenašel-li se protipříklad vědecké teorie, lze ji zatím považovat za udržitelnou. Oteplování zeměkoule je možná způsobováno lidskou aktivitou, možná taky výkyvy osy Země při rotaci kolem Slunce, či pulzováním sluneční aktivity, takže planeta se otepluje a ochlazuje v dlouhých cyklech bez ohledu na lidské jednání.

Lidé, čiňte pokání

Političtí ideologové převzali z teologie dva koncepty, které mají v teologii místo, ale v politice dělají paseku, zmar a destrukci. Jedním je Ráj, Nebe; snahy politickými prostředky, mocí státu je realizovat na Zemi vedou od utopismu k totalitarismu. To byly komunismus a nacismus.

Druhým je Apokalypsa, konec světa, jež v politice vede k chiliasmu a třeštění. V náboženství: „lidé, jste hříšní, blíží se konec, čiňte pokání, a Pán se nad vámi možná smiluje…“ V politice: „lidé, jste hříšní (vypouštíte moc exhalátů, žerete moc masa), blíží se konec (za dvanáct let se na Zemi upečeme), čiňte pokání (dosáhněte uhlíkové neutrality, vybijte stáda krav – vypouštějí metan), a Příroda se nad vámi možná smiluje…“

Když se nedaří porazit nepřítele (tehdy musulmani, saracéni, dnes změny klimatu, oteplování), pomůže křížová výprava dětí: nevinných, bez hříchu. Ta původní byla v roce 1212; ta dnešní má podobu „pátků pro budoucnost“, vedených Gretou Thunbergovou, které dospělí musejí aplaudovat ve stoje, aby ukázali svou uvědomělost a „ctnost“. Já nekritizuji Gretu, idealistickou dívku, nýbrž ty dospělé, kteří ji cynicky využívají.

Evropa produkuje devět procent CO2 (z čehož automobily jen malou část); USA 15, brzy 16 procent; a Čína 27, brzy 30 procent. Pak jsou tady Indie, Rusko, Brazílie a jiní. I kdyby EU zrušila svých devět procent, nic moc se s klimatem nestane, nezmění-li své chování i Čína, Indie a rozvíjející se třetí svět. Ti to však nechtějí. Museli bychom je okupovat a uvalit na ně imperiální správu; podniknout vůči nim takovou humanitárně-environmentální „intervencičku“ a obsadit všechny vzdorné země. To je nerealistické a bylo by to nesprávné. Pozoruhodné však je, že stoupenci „přitažení uhlíkových opasků“ tvrdí, že přitáhnout si je má Západ coby pokání a trest za naše minulé „hříchy“ kolonialismu; nikoli však třetí svět, který prý má „morální právo“ čoudit do ovzduší, dokud nedosáhne naší životní úrovně.

Revolta mas

Zkusme se na to podívat perspektivou „elity versus lid“. Kdybych nevěděl, že jde o produkt ideologie, hysterie a utopického smýšlení, a kdybych byl marxistou, myslel bych si, že jde o třídní boj elit proti lidu: „… vy lidé si žijete příliš dobře a moc si vyskakujete. Létáte na dovolené, máte auto, některé rodiny až dvě. Je nutno vás chytnout pod krkem a přiškrtit. Uvalit na vás uhlíkovou daň, zdražit topení i spotřebu energie, zakázat vám automobily (auta, která máte, jsou vaše poslední se spalovacím motorem). Příště už jen dražší elektromobily, které pro mnohé z vás nebudou dostupné, nebudou-li dotované. A dotované mohou být jen za cenu vyššího zdanění všech, včetně vás. Prostě vědomě vám snížíme životní úroveň vyššími daněmi, vyššími cenami, a někteří z vás už na vlastní auto mít nebudou.“

Podobá se to vzniku fašismu. Fašismus v Itálii i nacismus v Německu nebyly fenomény nejchudších ani nejbohatších, nýbrž nižší střední třídy. Těch, kdo měli dojem, že je politický, společenský, ekonomický i sociální vývoj ponechal na chvostu dějin, neposílil, ba dokonce oslabil. Proto reakce v podobě fašismu. Záměrným ekonomickým zbídačením spodní střední třídy z ekologických důvodů si zelené a liberální elity koledují o revoltu mas, jež snadno může mít fašistickou podobu.

Revoltu, ve srovnání s níž by francouzské „žluté vesty“ byly jen mateřskou školkou.

Vyšlo v LN, 6.9.2019. Se souhlasem autora převzato z www.obcinst.cz.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.