Obsah

Ne Bernie, policie ani hasiči, to není socialismus

Levičáci, při své neochabující propagandistické válce s cílem posouvat USA doleva, nezřídka prohlašují, že tato země už je zčásti socialistická. A do jisté míry mají pravdu. Ale ve svém usilování učinit z nás všech blázny často zatahují do své argumentace mnohé instituce, které rozhodně socialistické nejsou.

Při konfliktu idejí je důležité, aby ti z nás, kteří máme rádi svobodu a stavíme se proti socialismu, měli jasno, v čem spočívá ta rozdílnost.

Senátor Bernie Sanders (nezávislý, Vermont) zná socialismus lépe než kdokoli jiný a tuhle zavádějící hru často hraje. Jak nedávno řekl:

„Když navštívíte veřejnou knihovnu, když voláte hasiče nebo policii, co myslíte? Koho voláte? To jsou socialistické instituce.“

Bernie, ano, ne, ne. Beru tvůj názor ohledně veřejných knihoven, ale policejní a hasičské sbory zcela jistě nejsou socialistickými institucemi. A proč veřejná knihovna je socialistická, ale policie a hasiči nikoli?

Socialismus znamená přerozdělování bohatství. Občané platí daně a vláda takto nabyté prostředky přiděluje jiným, ať už přispívali k nákladům na danou službu či nikoli. Tedy na knihovnu, základní školu, stravenky nebo na jakoukoli formu „obecného základního příjmu“. Tomu se často říká „transfer plateb“. Vláda získává peníze od jednotlivců a od korporací a dává je těm, které chce podporovat – nebo těm, o jejichž volební hlasy usiluje. Což je ovšem podle principů svobodné a spravedlivé společnosti naprosto nemorální a neetické.

Ve svobodné společnosti občané uznávají, že určité hrozby nezvládne jednotlivec sám. První a jedinou legitimní rolí vlády je ochrana životů, práv a majetku občanů. Občané platí jistou nevelkou daň – která by neměla  nikdy přesáhnout deset procent příjmů –  k financování armády jakožto obránce proti cizí invazi; policie a vězeňství k dopadnutí a zadržování zločinců; a některých pohotovostních služeb pro případy požárů, záplav, epidemií či pádu meteoritů. Nicméně připouštím, že i některé z těchto služeb mohou být nezřídka lépe provozovány soukromými institucemi.

Armáda, policie a soudní systém mají být zcela veřejnými institucemi. Proč? Protože boj proti cizím agresorům nebo nutná válka v zahraničí vyžadují úsilí národní veřejnosti. Jenom jednotné úsilí veřejnosti dokáže náležitě bránit celý národ nebo území před invazí, nebo porazit nebezpečného protivníka za hranicemi. Jednotlivec sám nedokáže čelit lesnímu požáru, povodni nebo násilnickému davu. K tomu je zapotřebí společného úsilí. Svobodní lidé toto pojetí chápou od počátku času. To není socialismus. To je cena, kterou svobodní lidé dobrovolně platí za svou svobodu.

Systémy policie a soudnictví jsou svou podstatou organizované síly. Ty musí být zcela neutrální a řídit se zákony schválenými představiteli lidu. Do činnosti policie či soudů nemá co mluvit žádný soukromý zájem.

A je tu ještě jeden bod, ve kterém ustoupím socialistům. Soukromá vězení jsou nenáležitá. Jen stát by měl disponovat mocí uvěznit někoho, za podmínek a termínů uložených soudci, porotami a právníky působícími v rámci daným ústavou. Žádná soukromá instituce nemá vydělávat na věznění lidí, mimo takové, které poskytují zboží a služby veřejným vězeňským zařízením, tedy například stravu, oděvy či nějaké příslušenství. Soukromě provozované věznice například mají všechny důvody k ovlivňování zákonodárců ve prospěch co nejdelších výkonů trestu. Některé jsou možná dokonce v pokušení podplácet místní policii a soudce, aby směrovali více „klientů“ do jejich institucí.

Se souhlasem převzato z TheEpochTimes.com. Celý text k disposici na EpochTimes.cz. Autor je novozélandský spisovatel, tvůrce filmů a veřejný mluvčí. Již více než třicet let se věnuje zkoumání radikální levice, marxistických a teroristických hnutí a jejich skrytého vlivu na hlavní proud politiky. Komentář publikován 4. července 2019. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.