Obsah

Šance pro pět tisíc třetích dětí

Pět tisíc třetích nenarozených dětí je ročně potraceno kvůli ekonomickým důvodům. Řešení vidíme ve snížení nákladů rodin s třemi a více dětmi prostřednictvím účelových dotací, ideálně s využitím EU fondů, v ocenění demografického přínosu ekonomicky aktivních rodin s více dětmi. Investice do ekonomicky aktivních rodin s dětmi je méně riziková než investice do ekonomických migrantů z evropských zemí, čistý zisk státu za životní cyklus člověka je 3.5 mil. Kč.

Hnutí Pro život ČR vypracovalo konkrétní návrhy, jakým způsobem by rodiny se třemi a více dětmi mohly být podpořeny financemi z evropských fondů.

První možností je podpora bydlení, v jejímž rámci by ekonomicky aktivní rodiny se dvěma dětmi mohly čerpat výhodně úročené půjčky na energeticky úsporné (vlastní) bydlení, s jejichž splácením by jim stát při narození třetího a dalších dětí významně pomáhal. A právě energeticky úsporné bydlení je jedno z opatření, do kterých chce EU svoji podporu v budoucnu směřovat.

Druhou velkou investicí, která je v současné době pro ekonomicky aktivní rodiny se třemi dětmi v podstatě nevyhnutelná, je nákup auta, do kterého se vejdou minimálně tři dětské autosedačky. Zde by stát mohl dát rodinám příspěvek na nákup takového auta, které zároveň splňuje nejnovější ekologické limity na ochranu ovzduší. I to je jedna z oblastí, kam EU doporučuje peníze z jejích fondů investovat.

Důvodem, proč se angažujeme v otázce využití peněz z evropských fondů, je skutečnost, že největší skupinou žen, které každoročně v ČR podstoupí umělé ukončení těhotenství, jsou ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích. „Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli ekonomickým obavám přišlo každý rok o život skoro pět tisíc počatých dětí jenom proto, že stát neumí ocenit demografický přínos ekonomicky aktivních rodin s více dětmi,“ říká Zdeňka Rybová, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR a vedoucí Linky pomoci.

...a několik faktů závěrem:

Ekonomicky aktivní rodiny, mají-li třetí dítě:

•řeší skokové náklady/zadlužení v řádech cca 300-900 tisíc

•větší auto a větší byt;

•neřeší jesle, školky ani "slučování" práce a rodiny;

•nechtějí riskovat nestabilitu nájemného (dostupného) bydlení;

•než aby řešili sociální propad, raději dítě nemají (!).

Třetí děti jsou zcela klíčové pro:

•nastartování demografického růstu;

•udržení průběžného důchodového systému;

•udržení pracovního trhu a prevence nutnosti imigrace.

Demografie:

•porodnost: 1.7 dítěte na ženu;

•minimální počet dětí k zastavení vymírání jsou 3;

•ročně nám chybí 30 tisíc dětí, narodí se 114 tisíc dětí, z nich 17 tisíc třetích;

•ročně je potraceno „na žádost“ 5 tisíc třetích dětí;

•„husákovy děti“ přestaly rodit a bez investic hrozí demografický propad slabých ročníků z 90. let.

Zpracováno dle materiálů Hnutí pro život.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.