Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

když v únoru letošního roku vzikly KONZERVATIVNÍ NOVINY, bylo více než jasné, že před námi opět stojí úkol podrobit naše působení revizi. Brzy se potvrdilo, co jsme tušili – svým zaměřením se NOVINY a naše LISTY vzájemně liší asi jako Evangelia: nějaké rozdíly tu jsou, ale podstata je identická.

Udržovat paralelně v chodu dva totožné projekty považujeme za plýtvání silami – naopak vzájemné doplnění, obohacení, povzbuzení... vnímáme jako ten nejlepší společný příspěvek dobré věci. V duchu těchto prostých pravd jsme se snadno dohodli na spolupráci. KONZERVATIVNÍ LISTY vyjdou na webu naposledy v prosinci 2019 – toto číslo je tedy předposlední. Články autorů, které jste zvyklí číst v KONZERVATIVNÍCH LISTECH, budete od ledna 2020 nacházet v KONZERVATIVNÍCH NOVINÁCH pod vedením šéfredaktora Matyáše Zrna. Webová stránka KONZERVATIVNÍCH LISTŮ však nezmizí ze světa – budeme ji udržovat coby archiv, aby publikované texty byly nadále dostupné, a jako místo, kde bude možné (alespoň prozatím) objednat předplatné.

Tištěné VÝBĚRY Z HROZNŮ vyjdou v současné podobě ještě 2 – tak, aby byl náležitě uzavřen ročník 2019 (čili jedno číslo před Vánoci a jedno v únoru či březnu příštího roku). Tištěná forma však bude zachována, se stejnou periodicitou – bude tedy vycházet 4x ročně. Také předplatné i všechny ostatní podmínky zůstávají zachovány – vydavatel KONZERVATIVNÍCH LISTŮ, náš spolek Vox Occidentis, se bude podílet na administraci celé věci. Bude tak možné nadále využít objednávací formulář předplatného, jak jsou předplatitelé zvyklí (příslušné popisky budou postupně aktualizovány, aby byly v souladu s novým stavem – ale věcně bude formulář nepřetržitě fungovat správně). Výše předplatného zůstvá zachována.  A tedy nezbývá než vyzvat: předplaťte si ročník 2020! Pomalu je čas...

Ohlédnutí za cestou, kterou KONZERVATIVNÍ LISTY až doposud ušly – a vy, naši milí čtenáři, spolu s nimi –, nabídne v příštím tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ David Floryk, který byl jako jediný mezi námi u celého projektu od samotného začátku (datujícího se od druhé poloviny 90. let...). Jan Kubalčík se pak bude podrobněji věnovat budoucnosti, která tedy spočívá v předání štafety KONZERVATIVNÍM NOVINÁM a v naší snaze podílet se na jejich rozvoji – ve stejném duchu, ve kterém jsme tvořili KONZERVATIVNÍ LISTY.

Ano, jde o zlom. Ale žádná velká nostalgie není na místě. Zkrátka zase jednou přeskupujeme síly, postupujeme do vyššího levelu...

***

V tomto, listopadovém, čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ naleznete již čtvrtou část knihy J. R. Nyquista. K tomu rovnou dva jeho další články – další střípky do téže mozaiky. Patří do ní i tyto citáty: „Zacházejme opatrně s předpokladem, že morálka je udržitelná bez náboženství.“ (George Washington) a „Naše Ústava byla vytvořena pouze pro morálně pevný a věřící lid. K vládnutí jinému lidu se naprosto nehodí.“ (John Adams) Zájemcům o politické dění v USA můžeme pak nabídnout také recenzi knihy Victora Davise Hansona „The Case for Trump“, kterou přebíráme z revue Kontexty.

***

Vladimir K. Bukovskij, RIP. Života a díla tohoto statečného muže jsme se v KONZERVATIVNÍCH LISTECH v uplynulých měsících dotkli několikrát, aniž jsme samozřejmě mohli tušit, že se zde na zemi počítají jeho poslední dny. V tomto čísle tedy při této smutné příležitosti připomínáme jeden starší, ovšem do značné míry stále aktuální text.

***

Začátek Adventu je na dohled. Přejeme vám jeho plodné prožití.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.