Obsah

Barrosova výzva k federaci s odstupem

Na úvod dalšího článku, věnovaného Evropské unii, se musím čtenářům omluvit. Před měsícem jsem v článku „Zákaz žárovek a zákaz kouření" napsal, že nařízení o zákazu prodeje klasických žárovek nebylo přijato demokraticky, protože se o něm nehlasovalo ani v našem, ani v evropském parlamentu. Jeden z pozorných čtenářů, nadto znalý věci, mě upozornil na směrnici Evropského parlamentu, schválenou již před šesti lety, která de facto obsahuje implicitně zákaz prodeje klasických žárovek. Problém vidím mimo jiné v tom, že v celé směrnici se jedinkrát nevyskytuje slovo žárovka; žárovky jsou „postaveny mimo zákon" implicitně, jakožto spotřebiče s malou výkonností. O tom, co se děje teď, bylo tedy rozhodnuto již před lety. Řeč oné směrnice je velmi právnická; nejsem si jist, zda všichni poslanci, kteří ji před lety schvalovali, skutečně věděli, co činí. Podobně jsem byl upozorněn na to, že nyní i naším parlamentem schválená směrnice, nařizující vybavení domů „energetickými štítky“, byla na evropské úrovni schválena již dávno a našim zákonodárcům nezbylo, než ji i za cenu přehlasování prezidentova veta schválit, protože jinak by náš stát platil vysoké pokuty.

Číst dál...

Příště Nobelovku pro světlušky, prosím!

Pokud by byly oceňovány skutky a ne iluze, Nobelovu cenu míru každoročně od roku 1945 až dodnes získávají ozbrojené síly USA.

Číst dál...

Porozumět islámu

 

 

 

Multikulturalismus se ve vztahu k islámu míjí s realitou.

Číst dál...

Estonsko je dnes nejméně zadluženou zemí Evropské unie

Současná fiskální a dluhová situace země je výsledkem disciplinované vládní politiky už od poloviny 90. let

Na rozdíl od některých jiných postkomunistických zemím baltské státy nezažily v 80. letech žádné období „reformního komunismu“ s jeho pokusy o jakousi smíšenou ekonomiku. Definitivní rozpad Sovětského svazu a tedy obnova plné státní suverenity nastala v Pobaltí až v roce 1991, o několik let později než ve zbytku Východní Evropy. Míra všestranné devastace země také byla stěží srovnatelná. Přechod k tržní ekonomice v Pobaltí proto musel být rychlý a radikální.

Číst dál...

Úspornost se vyplácí

Když se dnes Řecko, a nyní i Španělsko a Itálie, potýkají s tíživým břemenem dluhu, důsledkem moderního státu blahobytu, mohli bychom možná přenést pohled o nějakých 2000 km severněji, abychom viděli, jak funguje přísnost.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.