Skutečný předchůdce reformace

Katolický zpravodaj RC Monitor uveřejnil 5.7. 2015 k Husovu výročí článek docenta církevního práva Stanislava Přibyla „Husovské paradoxy“ (tento text je převzat do KONZERVATIVNÍCH LISTŮ a publikován na jiném místě tohoto čísla, pozn. red.). Přečetl jsem si ho se skutečným zájmem. Je třeba ocenit, že pokud se týče Mistra Jana Husa, mění představitelé katolické církve už delší dobu tón. Tvrdé odsuzování zatvrzelého kacíře ustupuje empatickému pohledu na „mravně bezúhonného kněze“, který ve víru velkého schizmatu špatně odhadl své možnosti a stal se obětí nemilosrdných praktik středověku.

Číst dál...

Husovské paradoxy

Kostnický koncil je historicky jedinečným církevním shromážděním v tom, že se explicitně povýšil nad papeže, což se nikdy předtím a nikdy poté v dějinách církve nestalo. Podle buly Haec sancta z 26. března 1415 se autoritě koncilu měl podrobit „každý, byť by se jednalo o samotného papeže“. Tímto „oslím můstkem“ si koncil posloužil pod tlakem dobových okolností existence trojpapežství a nutnosti tuto neúnosnou situaci řešit. I když později zvolený legitimní papež Martin V. dokumenty koncilu následně schválil svojí – opět – svrchovanou papežskou autoritou, z hlediska církevního pravověří nesplňoval koncil v období, kdy Husa odsoudil, základní atribut souladu s církevní disciplínou, plynoucí z věroučného pojetí papežského primátu, podle něhož náleží poslední slovo vždy samotnému papeži a nikomu není dovoleno papeže soudit (prima sedes a nemine iudicatur). V tomto smyslu tedy „nepravověrný“ koncil soudil nepravověrného Husa.

Číst dál...

Osvobozený pohled

Americká thras-metalová skupina Metallica zpívá ve slavné skladbě Nothing Else Matters (album Matallica, 1991) mimo jiné: „Open mind for a different view“ s refrénem „Never cared for what they do, Never cared for what they know, But I know“. Je to jasná výzva ke kritickému myšlení, k apriorní nedůvěře vůči názorům establishmentu.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.