Obsah

Telurická a éterická moc

Až donedávna byla existence státu či států založena na konkrétních hodnotových principech, ať už to byly principy zvrácené, jako jsou třídní boj či rasová čistota či ušlechtilé, jako jsou politické útvary z vůle Boží či demokracie. Tyto hodnotové principy tedy měly dvojí, radikálně odlišný charakter. Buďto šlo o ideologii, jež byla na těch, kteří ji nesdíleli, vynucována násilím či zákonem, jako tomu bylo v nacionálně-socialistickém či internacionálně-socialistickém státě, nebo šlo o hodnoty, jejichž sdílení bylo výsledkem svobodných poměrů ve společnosti, jako tomu bylo, je a má být v demokracii.

Číst dál...

Už nechceme dál růst?

Již delší dobu se čas od času objevuje diskuse o tom, zda ekonomický růst, konkrétně růst HDP, má být tím hlavním a jediným cílem civilizačního pokroku, nebo zda nemáme učinit zásadní obrat k tzv. po-růstové ekonomice, kdy cílem není růst ale udržitelná kvalita života. Ke konkrétním krokům směřujícím k po-růstové ekonomice vyzývá i otevřený dopis ze září tohoto roku, k němuž se připojila také ekologická ekonomka N. Johanisová z brněnské Masarykovy univerzity.

Číst dál...

Vzpomínky účastníka

Je léto 1992. Je po parlamentních volbách. Vznikla nová vládní koalice (ODS, ODA, KDU-ČSL a KDS). Česká národní rada se schází v VII. volebním období na své ustavující schůzi. Jsou zvoleny všechny orgány. Předsednictvo ve složení: Milan Uhde (předseda), Jan Kasal, Karel Ledvinka, Pavel Tollner, Jiří Vlach (místopředsedové), kteří jsou zvoleni také do čela parlamentních komisí. Já jsem byl zvolen do čela bankovní komise a také do čela komise pro práci kanceláře. Přemýšlíme o tom, co nás čeká v nejbližším období…

Číst dál...

Statisticky zjištěný elixír života

Ve filmu Krakatit dokázal odborník udělat z pudru výbušnou směs. Mohu se pokusit o něco podobného a přes H-Systém se dostat až k elixíru.

Číst dál...

Starý novinář

Rudolf Kopecký (1893-1981) je jednou z polozapomenutých osobností našich moderních dějin. Myslitel, politik, novinář – významný představitel prvorepublikové publicistiky, který se hlásil k národně demokratické straně Karla Kramáře. Byl zároveň členem antiklerikálního hnutí Volná myšlenka a zednářské lože Most. Pracoval v redakcích časopisů Tribuna, Rozvoj, Čas, Severočeský deník, Národní osvobození a Národní listy.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.