Kapitoly z dějin kulturní revoluce na Západě VII.

Předchozí části (první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá)

Z extrému do mainstreamu

Hnutí hippies jako soudržný fenomén šedesátých let s koncem dekády „odpadlo“ (a to nejen po Learyho způsobu) a spolu s politicky neúspěšnou, převážně studentskou novou levicí se transformovalo do rozmanitých podob, jejichž základní typologie odpovídá následujícímu výčtu: návrat k standardům rodinného a pracovního života; komerční pohlcení kontrakultury popkulturou; vznik „státu hippies“ v Evropě v jedné ze čtvrtí dánské metropole; rozvoj pseudonáboženského hnutí new age; vznik nevládních politizujících nátlakových organizací (hájení míru a práv žen, etnik, sexuálních menšin, zvířat, přírody);1 zaujímání akademických a politických postů a šíření ideového i mocenského vlivu.2

Číst dál...

Skuteční liberálové, probuďte se!

„Evropa páchá sebevraždu. Lépe řečeno, její vlastní představitelé se rozhodli, že ji zavraždí,“ píše Douglas Murray v prvních řádcích knihy Podivná smrt Evropy. Předloni se stala evropským bestsellerem a nyní se do knihkupectví dostal i její český překlad. Murray volí silná slova. Oprávněně?

Číst dál...

Laisi Finwen: Kritika je zbytečná

Po „Elfí rodině“ vydala Laisi Finwen další skvělou knížku o vztazích. Na rozdíl od Elfí rodiny, která se zabývá i vztahy mezi generacemi, se útlá knížečka Kritika je zbytečná věnuje výhradně vztahům mezi manželi. Útlou knížku tvoří osm kapitol; každé z nich předchází delší citát z Muminků finské autorky dětských knížek Tove Janssonové. (Přiznám se, že jsem marně hledal spojitost citátu s následující kapitolou, ale to nevadí – Muminky jsem měl vždycky rád.)

Číst dál...

Exilové Zrcadlo v pojetí Rio Preisnera

Když jsem v roce 1968 emigroval na Západ, bylo mi jasné, že socialismus je absolutně neslučitelný s demokracií chápanou jako zřízení garantující individuální svobodu. Na Západě jsem ke svému naivnímu překvapení zjistil, že tento soumračný svět je ovládán absurdní představou, že demokracii lze zachránit už jenom uskutečněním demokratického socialismu…“ (Speculum, s. 174)

Číst dál...

Rozhovor – Rod Dreher

Pane Drehere, setkáváme se u příležitosti českého vydání Vaši knihy Benediktova cesta (poprvé anglicky vydané na jaře 2017, tj. před rokem). Dle sekulárního židovského komentátora The New York Times Davida Brookse, jedná se o „nejdiskutovanější a nejdůležitější náboženskou knihu dekády“. Mohl byste, prosím, sdělit českým čtenářům, kteří ji zatím nečetli, co je její hlavní myšlenkou?

Tvrdím, že Západ je nyní morálně a nábožensky v takovém stupni úpadku a rozpadu, jako Západořímský říše v jejích posledních letech. Křesťané – všichni křesťané – by měli o sobě přemýšlet jako raní benediktinští mniši, kteří se objevili v 6. století na troskách Říma. I když my obyčejní křesťané nejsme povoláni do klášterů, přesto musíme žít svou víru mnohem disciplinovaněji, abychom vytvořili odolnější rodiny, farnosti a komunity, jež budou s to zachovat si víru během doby temna, jež přichází.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.