Jak se z muže stane žena, třetí pohlaví a zase muž

Jamie Shupe se stal prvním soudně uznaným „nebinárním člověkem“ v USA. Tedy člověkem, který není ani mužem, ani ženou.  Napsal o tom tehdy do New York Times s tím, že vyměnil „privilegium být bílým mužem“ za to, že se stal příslušníkem „jedné z nejvíc nenáviděných menšin.“ Oregonský soudce mu tehdy v bleskovém několikaminutovém řízení umožnil, aby se jako první zapsal nikoliv jako muž či žena, ale jako třetí pohlaví (nyní je to možné už v jedenácti státech USA, pokrok je rychlý…). Jamie Shae se stal LGBT celebritou č. 1. Jedna LGBT skupina mu pak zajistila i změnu v rodném listě. Opět jako prvnímu v USA.  Nyní zjistil, že je opravdu muž a že se stal obětí mlčení psychologů a lékařů, kteří ze strachu před transgenderovou lobby ignorovali jeho psychické problémy a vycházeli vstříc všem jeho rozmarům.

Číst dál...

Pět spravedlivých?

Pět českých intelektuálů se inspirovalo svými evropskými kolegy a sepsalo manifest. Proevropský samozřejmě. Řada z nich už několikátý. Mají strach, že se tradiční členové Evropské unie začínají obávat, zda rozšíření Unie o naše země nebylo ukvapené a předčasné. Protože v zemích Visegradu bují nacionální šovinismus, roste antisemitismus, vliv extrémní pravice, zastrašují se voliči a probíhá otevřené pohrdání tradicí mnohonárodní Evropy a otevřených evropských společností. A využívá toho Rusko a Čína.  Manifest končí emotivní výzvou: „Neničme si Visegrádem to, nač jsme mnoho generací nedosáhli – členství v klubu evropských liberálních demokracií.“ Podepsáni Fedor Gál, Jan Urban, Michael Kocáb, Jan Ruml a Ivan Gabal. Chybí mi tam snad jen Tomáš Halík…

Číst dál...

Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku

V posledních měsících u nás v Česku vrcholí několik útoků na člověka, rodinu a církev. Pokud jde o člověka a rodinu, jsou to snahy rozbít identitu člověka jako muže a ženy, které pramení z ideologie (či líbivěji označeno jako teorie) genderu nebo přesněji z jejích radikálnějších forem. Vychází však také z ideologie homosexualismu, která dělá z něčeho tak velmi osobního, jako je lidská i tělesná přitažlivost, politické téma. Mám přirozeně na mysli snahu zavést homosexuální „manželství“ včetně adopcí dětí těmito páry.

Číst dál...

Odkud se berou všelijaká lidská práva?

Častěji dnes můžeme z různých (zvláště nevládních) zdrojů slýchat, že člověk má právo na to či ono – a jsou to někdy prapodivná „práva“: právo ženy na nakládání s vlastním tělem, za nímž se skrývá možnost usmrcení počatého dítěte („umělé přerušení těhotenství“); právo těžce nemocného člověka na svévolné ukončení vlastního života – tedy na jakousi „asistovanou sebevraždu“ (eutanazii, „umělé přerušení nemoci“?); právo homosexuálně orientovaných osob na uzavření manželského svazku a na adopci dětí; právo dětí určit své pohlaví apod.

Číst dál...

Revoluce – změna k lepšímu?

Jedenáctého února uplynulo čtyřicet let od islámské revoluce v Íránu. Po pádu šáhova režimu a krátkém mezivládí utužil svou moc ajatolláh Chomejní. A nastolil islámskou teokracii. Pušky popravčích čet střílely dnem i nocí; i ženy, děti, starce. V červenci uplyne čtyřicet let od pádu diktátora Somozy v Nikaragui. Po jeho revolučním svržení se moci chopili komunističtí sandinisté a nastolili diktaturu svou.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.