Co nás politicky ohrožuje zevnitř

Většina českých občanů je materiálně zajištěna, nezaměstnanost klesla na tři procenta, obchody jsou přeplněny zbožím, zábava všeho druhu je snadno dostupná. Přesto existují důvody ke znepokojení nejen z mezinárodní situace, ale v mnohem větší míře z české situace vnitropolitické. Ve stěžejních společensko-politických oblastech nastala situace „pět minut po dvanácté“, přičemž zásadní dobrá změna po vzoru Maďarska a Polska je v nedohlednu. Následující úvahy vycházejí z prožívané zkušenosti, otevřených zdrojů a křesťansko-konzervativní politické optiky.

Číst dál...

Neměl by člověk raději vyhynout?

Vážně, má smysl se za svého života trápit, pak stejně zemřít; a jako celek, lidstvo, být hrozbou planetě Zemi? Nebylo by celkově lepší, kdyby lidský druh neexistoval?

Číst dál...

Volby 2017: „úspěšné“ završení modernisace komunismu I.

Prolog

Měl jsem příležitost na vlastní kůži zatíž velkolepý pokus uskutečňování nejpokrokovějšího společenského řádu ve vlastní zemi. Mezi aktéry toho zločineckého spiknutí jsem nikdy nepatřil.

Číst dál...

Dvě variace na téma: křesťanství a konzervatismus II.

Předchozí část k disposici zde.

Evropská variace v tónině durové

Třem z posledních evropských státníků, Konradu Adenauerovi, Alcide de Gasperimu a Roberu Schumanovi, k nimž lze s jistými výhradami připojit i Adenauerova přítele de Gaulla, děkuje západní Evropa za více než „hospodářský zázrak“. Jejich zásluhou ta část Evropy, která takřka o vlas unikla osudu, jejž pro ni přichystal Morgenthauův plán, měla možnost v neslýchané politické svobodě a v neslýchaném hmotném blahobytu prožít už přes čtyři dekády míru pro Evropu neslýchaného. Současně však táž část Evropy, která po celá desetiletí žila v těchto věru ničím nezasloužených výsadách, popírá s neslýchanou nestoudností a nechutným farizejstvím jak evidenci svých vlastních politických svobod, tak žádoucnost vlastního hmotného blahobytu, nemluvě o míru, a hystericky se dovolává spravedlnosti, oné hrůzné matky dvacátého století. – Z tohoto hlediska tito státníci nabývají paradoxní podoby jakýchsi smutných klaunů.

Číst dál...

Pryč s těmi pravičáky!

Že státy, v nichž žije početnější muslimská menšina, mají velký problém s terorismem, není žádným tajemstvím. Vlády i sdělovací prostředky se snaží o to, aby se o těchto věcech psalo co nejméně a celá řada zpráv se do našich sdělovacích prostředků ani nedostane. O to více koluje na českém internetu zneklidňujících zpráv, z nichž některé jsou zcela pravdivé, zatímco jiné do větší či menší míry nafouknuté.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.